Förslag till stöd till enskilda företagare - Sveriges Arkitekter

Med anledning av att många enskilda företagare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av coronapandemin föreslår regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till de företagen under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021.

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Vissa företag har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats, som till exempel stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd. Regeringen föreslår därför ett stöd till enskilda näringsidkare.

Det föreslagna stödet bär stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin. De företagen kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. En förutsättning är bland annat att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år. Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för;

mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019,
maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019, och
juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.
Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Inom kort kommer en promemoria med ett förslag om omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare att skickas ut på remiss. Regeringens förslag föreslås träda ikraft så snart som möjligt och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.