Förslag 45 Stadshallen as city - Sveriges Arkitekter