Företagarrådet - Sveriges Arkitekter

Företagarrådets huvudsakliga uppgifter är att vara stöd till styrelsen när det gäller bransch- och företagarfrågor.