Presentation av föreslagna ledamöter till nämnder - Sveriges Arkitekter
Till etiska nämnden, invalsnämnden och tävlingsnämnden är följande personer föreslagna:

Etiska nämnden

Sanna Hederus, arkitekt MSA, ordförande (omval), 48 år, Saltsjö Boo. Invald i nämnden 2016.

Vem du är som yrkesperson?

Jag är arkitekt och delägare i Kod arkitekter sedan 2000.  Jag arbetar med uppdrag som spänner över hela processen, från första stadbyggnadsskiss till färdig byggnad. Jag är helt övertygad om att god arkitektur verkligen kan göra skillnad, och är en viktig del i att bygga framtidens samhälle. Jag brinner för vikten av kvalitet framförallt i offentliga byggnader och det offentliga rummet. Jag verkar genom att envist hävda vikten av god och hållbar arkitektur i samarbete med andra kunniga yrkesmänniskor.

Vad de yrkesetiska frågorna har för betydelse?

I det etiska programmet står bland annat att ”Arkitekten ska i sin yrkesverksamhet beakta det ansvar som följer av rollen i samhällsbyggandet” och” i sin yrkesutövning ständigt värna om människans behov ”. Att reflektera över detta och också visa på kunskap i dessa frågor kan hjälpa oss och de vi arbetar med att lyfta blicken och se de större sammanhangen och verka därefter.

Det blir vanligare med korta snabba uppdrag, utredningar, om- och tillbyggnader och att projekt köps och säljs under en lång process.  Att då som arkitekt veta vad som gäller i fråga om upphovsrätt och etik är viktigt. Om vi arkitekter i sådana situationer behandlar varandra och varandras verk med respekt och kunskap stärker det oss som kår och inger också förtroende hos våra beställare.

Ledamöter etiska nämnden:

Benjamin Melin Mandre, arkitekt SAR/MSA (omval)
Invald 2016. How arkitekter, 45 år, Stockholm

Catarina von Matern, arkitekt SIR/MSA (nyval)
CvM arkitektur & design, 45 år, Stockholm

Dick Hedman, arkitekt SAR/MSA (nyval)
Egen verksamhet, fd samhällsbyggnadsdirektör Västra Götaland, 65 år, Göteborg

Kjell Forshed, arkitekt SAR/MSA (omval)
Invald 2016. Brunnberg & Forshed arkitektkontor, 75 år, Nykvarn

Invalsnämnden

Helena Brobäck, arkitekt SAR/MSA, ordförande (nyval), 47 år, Eskilstuna.

Vem är du som yrkesperson?

Arbetar som arkitekt i mitt egna företag Hel arkitektur.Som resursmedveten arkitekt vill jag åstadkomma så mycket som möjligt genom att använda så lite som möjligt. Jag menar att arkitektur är en samhällsbyggande kraft i byggd eller naturlig form som påverkar människor och naturs välmående och samverkan. Efter att ha undervisat arkitektur i Schweiz, driver jag sedan 2004 Hel arkitektur i Eskilstuna, ett företagande som kombineras med anställningar och förtroendeuppdrag för att påverka allmänhet och politiker i arkitektur-, samhälls- och stadsbyggnadsfrågor.

Vad är viktigt med invalsnämnden arbete?

För att försäkra att svenska arkitekter håller den kunskapsnivå som utbildningarna syftar till och samhället behöver, är yrkestiteln en viktig garant. Förutom att erhållen titel betyder att personen har akademiska kunskaper i arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering, visar den inom vilket av områdena.

Ledamöter i invalsnämnden

Joanna Hagstedt, planeringsarkitekt FPR/MSA (omval)
Invald 2016. Ale kommun, 42 år, Göteborg

Johanna Jarméus, landskapsarkitekt LAR/MSA (omval)
Invald 2016. Lovely landscape ab, 47 år, Stockholm

Kerstin Ronnemark, arkitekt SIR/MSA (nyval)
Reinholtz & Ronnemark arkitekter och designer, 65 år, Växjö

Klas Eckerberg, landskapsarkitekt LAR/MSA (omval)
Invald 2016. Projektengagemang, 61år, Uppsala

Malin Nilsson, planeringsarkitekt FPR/MSA (nyval
Kanozi arkitekter, 46år, Limhamn

Marie Hagman, arkitekt SIR/MSA (omval),
Invald 2016. Krook & Tjäder, 60 år, Göteborg

Stefano d’Elia, arkitekt SAR/MSA (nyval)
Studierektor för arkitekturskolan Chalmers Tekniska Högskola, 57 år, Göteborg

Åsa Conradsson, arkitekt SIR/MSA (omval)
Invald 2016. Berndtsson arkitekter, 61år, Stockholm

Tävlingsnämnden


Anna Rex, arkitekt SAR/MSA, ordförande (nyval). 42 år, bor i Stockholm. Arx arkitekter AB, VD.

Vem är du som yrkesperson?

Arkitekt med nystartat kontor efter 15 års erfarenhet av privata och offentliga anställningar inom byggnadsarkitektur och stadsutveckling. Jag älskar platser och arkitektur som är taktila, inlevelsefulla och där ljuset spelar en avgörande roll.

Vad är viktigt med tävlingsverksamheten?

Som den pragmatiker jag är blir det viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för innovation och genomförbar arkitektur. Det ger stolta beställare, glada arkitekter och värdefulla projekt.

Ledamöter i tävlingsnämnden

Anna Espling Rolf, arkitekt MSA (nyval)
Link Arkitektur, 51år, Stockholm

Christian Frisenstam, arkitekt SAR/MSA (nyval)
Fortifikationsverket, 58 år, Stockholm

Hans Georg Walloschke, arkitekt SAR/MSA (nyval)
Luleå Tekniska universitet, 61 år, Luleå

Kajsa Wide, arkitekt MSA (nyval)
Higab, 51år, Göteborg

Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA (omval)
Architema Architects, 52 år, Stockholm

Vanja Knocke, arkitekt SAR/MSA (omval)
Statens fastighetsverk, 58år, Stockholm