Föreslå projekt till arkitekturpriser - Sveriges Arkitekter
Vinnare av Sveriges Arkitekters arkitekturpriser 2019. Från vänster: Guldstolen, Kasper Salin, Landskapsarkitektur, Planpriset och Ung Svensk Arkitektur. Foto: Jonas Malmström.

Vinnare av Sveriges Arkitekters arkitekturpriser 2019. Från vänster: Guldstolen, Kasper Salin, Landskapsarkitektur, Planpriset och Ung Svensk Arkitektur. Foto: Jonas Malmström.

Ta chansen att föreslå vilka som ska vinna Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpriser. Föreslå ett av dina egna, kanske en väns eller bara något du tycker är snyggt? Förslagslådan är öppen för alla, arkitekter, byggherrar – ja vem som helst. Du kan föreslå hur många projekt du vill.

Förslagslådan är öppen och finns under respektive pris.
De priser du kan föreslå projekt till är:

 • Kritikerpriset – Sveriges Arkitekters pris som premierar den bästa arkitekturanalysen eller insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering.
 • Kasper Salin – Sveriges Arkitekters pris för Sveriges bästa byggnadsverk
  Priset tilldelas ett byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet.
 • Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur (tidigare Siena-priset)
  Priset delas ut för att främja god utemiljö och tilldelas ett projekt som inte ligger längre bak i tiden än fem år och som uppskattas av allmänheten.
 • Guldstolen – Sveriges Arkitekters pris för bästa inredningsarkitektur
  Priset tilldelas en nyligen färdigställd inredning med högt konstnärligt, innovativt värde och som är funktionell och välgestaltad.
 • Planpriset – Sveriges Arkitekters pris för bästa stadsbyggnad
  Priset tilldelas en kommun för ett väl utfört planarbete.
 • Trafikverkets arkitekturpris – priset ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.
 • Ung Svensk Arkitektur (delas ut vartannat år av tidskriften Arkitektur)

Sveriges Arkitekters arkitekturpriser delades traditionsenligt ut på Arkitekturgalan som ägde rum den10 mars 2020. Nästa gala är våren 2021.

Förslagslådan är alltid öppen men förslag som kommer in sent på året bedöms i mån av tid. Alla förslag som kom in före första juli varje år tas dock med för bedömning för nästkommande års priser.Vinnare av 2019 års arkitekturpriser