Föreslå projekt till arkitekturpriser - Sveriges Arkitekter

Är det ditt team som står på scenen nästa år? Foto: Jonas Eriksson

Ta chansen att föreslå vilka som ska vinna Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpriser. Föreslå ett av dina egna projekt, kanske en väns eller bara något du tycker är snyggt? Förslagslådan är öppen för alla, arkitekter, byggherrar – ja vem som helst. Du kan föreslå hur många projekt du vill. Förslagslådan är alltid öppen men förslag som kommer in sent på året bedöms i mån av tid. Alla förslag som kommer in före 25 augusti varje år tas med för bedömning för nästkommande års priser.

Förslagslådan är öppen och finns under respektive pris.
De priser du kan föreslå projekt till är:

 • Kritikerpriset – Sveriges Arkitekters pris som premierar den bästa arkitekturanalysen eller insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering.
 • Kasper Salin – priset – Sveriges Arkitekters pris för Sveriges bästa byggnadsverk. Priset tilldelas ett byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet.
 • Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur (tidigare Siena-priset) – Priset tilldelas ett nyligen färdigställt landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande.
 • Guldstolen – Sveriges Arkitekters pris för bästa inredningsarkitektur
  Priset tilldelas en nyligen färdigställd inredning med högt konstnärligt, innovativt värde och som är funktionell och välgestaltad.
 • Planpriset – Sveriges Arkitekters pris för bästa stadsbyggnad
  Priset tilldelas en kommun för ett väl utfört planarbete.

Priser som du inte kan föreslå till i år:

 • Trafikverkets arkitekturpris – ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. (delas ut vartannat år)
 • Ung Svensk Arkitektur (delas ut vartannat år av tidskriften Arkitektur)

Sveriges Arkitekters arkitekturpriser delades traditionsenligt ut på Arkitekturgalan som ägde rum den10 mars 2020. Nästa gala, då 2020 års priser delas ut, är våren 2021.Vinnare av 2019 års arkitekturpriser