"Flex och citykontor ger fler kommunarkitekter" - Sveriges Arkitekter

Arkitektbristen inom Sveriges kommuner är stor. Sveriges Arkitekter har gjort en undersökning om arkitekttätheten i kommunerna vars innehåll blev en artikel i Dagens Samhälle den 2 mars 2017. Förbundets branschchef Charlotta Holm Hildebrand intervjuades liksom Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef i Tyresö kommun (bilden ovan) av Tora Villanueva Gran.

Artikeln går inte att läsa utan att vara prenumerant på Dagens Samhälle men handlar om vad kommuner kan göra för att locka till sig arkitekter som medarbetare. Utdrag ur artikeln:

”Charlotta Holm Hildebrand betonar att det är särskilt viktigt att kommunerna är goda kravställare i tider som dessa, när det byggs för fullt runt om i Sverige.
– Man behöver ha professionaliteten, fritidspolitiker kan inte sitta inne med denna kompetens. Den byggda miljön står för 50 procent av den totala förmögenheten i Sverige och kommunerna är stora markägare. Det är viktigt att komma ihåg när man avgör vilken prioritet detta perspektiv ska ha.
En del av problemet ligger på nationell statlig nivå, säger hon.
Det råder arkitektbrist i landet som helhet – det utbildas för få. Men kommunerna kan också göra en hel del själva för att bli mer attraktiva som arbetsgivare.”