Fler bilder av Mikaela Cleve - Sveriges Arkitekter

MEM:s resestipendiat 2017.

 

 

Tecknaren har i en väl sammanhållen svit, med stor precision skildrat en tänkt verklighet och även dokumenterat en tankeprocess. Med konsekvent utförda bilder i sparsmakad teknik undersöks linjer, djup och yta, där humorn bor i detaljen.

Tillbaka