Fastighetsekonomi i kommunal verksamhet - Sveriges Arkitekter
Foto: Daniel Karlsson/Pixabay

Foto: Daniel Karlsson/Pixabay

Att förstå grunderna i den stads- och fastighetsekonomiska kalkylen är en förutsättning för att arkitekten ska kunna ta ansvar för de ekonomiska effekterna av sina tjänster. Det öppnar för nya roller i tidiga skeden och samarbeten med investerare, utvecklare och förvaltare på byggherresidan.

Även i rollen som planerare i en kommun behövs denna kunskap för att förstå aktörernas drivkrafter, kunna samverka effektivt och hitta optimala lösningar.

Vad får fastighetsägaren att göra en investering? Vilka parametrar styr kalkylen? Vilken avkastning förväntar sig fastighetsutvecklaren? Hur kan en kommun tydliggöra värdet av investeringar i gemensamma anläggningar?

Genom praktiska övningar med verklighetsanknutna exempel och egen kalkylering får kursdeltagarna en konkret och handfast inblick i fastighetsföretagets nyckeltal och lönsamhetsberäkningar.

Deltagarna får:

  • Insikt om vilka stadskvaliteter som har verifierad betydelse för fastighetsvärdena.
  • Förståelse för grundläggande begrepp och samband inom fastighetsekonomi.
  • Förståelse för uppbyggnaden av en investeringskalkyl för kontor respektive bostäder med dess delkomponenter och samband.
  • Förståelse för  skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt ur fastighetsekonomisk synvinkel.
  • Förstå på vilket sätt arkitekten kan påverka och optimera intäkter och kostnader för bästa möjliga relation pris-kvalitet-avkastning.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till kommunala tjänstemän inom en och samma kommun som är involverade i stadsutveckling; arkitekter, planarkitekter, samhällsplanerare, fastighetsingenjörer, med flera icke-ekonomer.

Var sker kursen?

Sveriges Arkitekter och kursledarna Anders Svensson och Anna-Karin Eklund kommer till just din kommun och genomför den på plats hos er. Är du i en liten kommun kan ni slå ihop er med andra kommuner.

Antal deltagare

För att kursen ska äga rum behöver gruppen bestå av minst 5 personer med ett maxantal på 25. Anmäl intresse i formuläret nedan.

Vad kostar det?

Kursavgiften är per grupp och är beroende på antal deltagare:

  • 5–9 deltagare 60 000 kronor, exklusive moms.
  • 10–15 deltagare 70 000 kronor, exklusive moms.
  • 16–25 deltagare 80 000 kronor, exklusive moms.

Intresseanmälan – Fastighetsekonomi i kommunal verksamhet