Fastighetsbolaget Förvaltaren, Sundbyberg - Sveriges Arkitekter