Fastighets AB Förvaltaren i Sundbybergs stad upphandlar ramavtal för arkitekttjänster bostäder, kommunala lokaler och kontor - Sveriges Arkitekter

Fastighets AB Förvaltaren gör ett antal ändringar och tillägg till ABK 09 som enligt Sveriges Arkitekter inte är nödvändiga för att upphandla arkitekttjänster för odefinierade projekt under ramavtalsperioden och rekommenderar att bolaget låter standardbestämmelserna i ABK 09 gälla i stället för omotiverade ändringar och tillägg.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Läs Sveriges Arkitekters skrivelse nedan.

Sveriges Arkitekters brev till Sundbyberg Förvaltaren 2016-02-12

Uppdatering 2016-02-18: Fastighets AB Förvaltarens svar och revidering gällande skadestånd och försäkring kan du läsa nedan.

Fastighets AB Förvaltaren svar 2016-02-18

Fastighets AB Förvaltaren revidering försäkring 2016-02-18