Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg - Sveriges Arkitekter

Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg stad upphandlar arkitekter för uppdrag i Västra Ursvik. I de administrativa föreskrifterna tillskriver sig beställaren fri nyttjanderätt handlingar och datafiler som arkitekten levererar samt att arkitekten inte får publicera eller på annat sätt nyttja arbetsresultatet utan beställarens skriftliga medgivande. Sveriges Arkitekter har påtalat orimligheten i villkoren.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Läs korrespondensen nedan.

Sveriges Arkitekters brev till Förvaltaren 2015-12-22

Förvaltarens svar 2016-01-07