WORK-LIFE / föreläsning med professor Chris Reed - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.10.07
kl. 18.00

Arrangör

KTH och Sveriges Arkitekter

As climate change, cultural shifts, economic transformations, and politics play themselves out on local and world stages, landscape and urbanism have become centerpoints for public action around these issues. The public realm in general has demonstrated a capacity to take on these issues by incorporating mitigation and adaptation strategies into its physical form, and for providing a forum for civic discourse and for everyday. This lecture, featuring the work of Stoss Landscape Urbanism, will elaborate strategies for multifunctional landscape and urban strategies that can both take on these issues and establish new starting points for public life.

Om föreläsaren
Chris Reed är internationell förgrundsgestalt, både som forskare och praktiker, inom ämnet landskapsarkitektur. Han är professor vid Harvard University samt driver kontoret ”Stoss Landscape Urbanism” med fokus på relationen mellan urbanism, ekologi, landskap och offentliga platser. Kontorets arbete är flerfaldigt prisbelönat och representerat i flera världsdelar. Tillsammans med ekologen och planeraren Nina-Marie Lister har Chris Reed givit ut antologin ”Projective Ecologies” som utforskar historiska, samtida och möjliga framtida gränssnitt mellan ekologi och urbanism och spekulerar kring de politiska, ekonomiska och sociala implikationerna av dessa. Just nu arbetar han med boken ”Work-Life” tillsammans med fotografen Mike Belleme som behandlar ”the life and afterlife of urban landscapes”.

Föreläsningen är kostnadsfri, hålls på engelska och webbsänds på arkitekt.se.