Webbinarium – LArchitects declare - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.05.29
kl. 09.00 - 12.00

Arrangör

LArchitects declare

Hur kan vi göra verklighet av punkterna i klimatdeklarationen Architects declare?

Sedan hösten 2019 har en grupp om cirka 20 fristående landskapsarkitektkontor samlats för att diskutera hur deklarationens punkter kan integreras i vår yrkesverklighet. Nu vill gruppen bredda engagemanget till att inkludera fler företag, myndigheter och kommuner och som ett första steg anordnas ett webbaserat seminarium. Hur arbetar myndigheter, kommuner och landskapsarkitektkontor med dessa frågor? Vilka verktyg finns redan och vad behöver utvecklas vidare?

Webbinariet kommer att lyfta fram olika handlingsinriktade initiativ och verktyg i olika skalor från övergripande regionskala via stadsbyggnadsskala ner till projektering och förvaltning med fokus på landskap och stadsbyggnad.

Bakgrund

Architects Declare är en internationell deklaration för arkitektföretag som vill arbeta aktivt med klimatfrågor och biologisk mångfald. Större delen av alla större svenska arkitektföretag har skrivit på deklarationen.

Allmän information

Eventet kommer filmas och filmen kommer göras tillgängligt enligt senare besked.

Sista anmälningsdag har passerat.

SCHEMA

8.30–9.00
Incheckning, test av teknik, försnack

INLEDNING

9.00–9.05
Moderatorerna Anna Englund (AJ Landskap) och Mattias Gustafsson (Urbio) hälsar välkomna

9.05–9.15
Riksarkitekt Helena Bjarnegård: Architects declare-uppropet i en svensk kontext

9.15–9-25
Tove Wallsten, Sveriges arkitekter: Om den internationella Architects declare-rörelsen

HUVUDTALARE

9.25–9.45
Klimatdeklarationer och ekosystemtjänster – nationella mål och styrmedel för minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet

Boverket berättar om myndighetens uppdrag kopplat till att arbeta med att minska klimatutsläppen. Vad säger lagen och vilka verktyg och vägledningar finns? Hur kan arbetet med klimatdeklarationer utvecklas att också omfatta miljöer mellan byggnaderna? Vad innebär ett livscykelperspektiv? Hur kan ekosystemtjänster bidra till att minska klimatpåverkan? Madeleine Hjortsberg och Ulrika Åkerlund, Boverket

9.45–10.00
Om kravställan på koldioxidutsläpp vid anläggningsarbeten

Susanna Toller, Trafikverket

Trafikverkets berättar om sin modell ”Klimatkalkyl” som har utvecklats för att på ett effektivt och konsekvent sätt kunna beräkna vilken klimatbelastning transportinfrastruktur ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Klimatkalkyler görs för alla Trafikverkets större nyinvesteringar. Klimatkalkylerna används för uppföljning, för att arbeta systematiskt med förbättringar genom planeringen och för att ställa klimatkrav i entreprenadupphandlingar.

10.00–10.15
Hoppets förskola – Sveriges första fossilfria byggprojekt

Hanna Ljungstedt, miljösakkunnig Göteborg Stad och
Cecilia Gärde, Mareld landskapsarkitekter

Hoppet är ett konkret initiativ för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande. Första målet är att bygga en förskola som så långt det är möjligt åstadkommits med fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift. Snart är byggstarten för den fossilfria förskolan Hoppet.

10.15–10.30
Klimatverktyg Landskap

Pia Glaumann, Glaumann Landskap

Pia Glaumann berättar om ett kommande projekt med målet att skapa ett lättillgängligt klimatverktyg för landskapsarkitekter. Verktyget ska kunna hjälpa projektören att se vilka de olika källorna till utsläpp och upptag av co2 är, och därmed öka möjligheten att kunna påverka dessa.

10.30-10.45
PAUS

KAVALKAD – VERKSAMHETERNA DELAR MED SIG

10.45–10.50    Åsa Keane, C/O City

10.50–10.55    Stina Stenquist, IVL Svenska Miljöinstitutet

10.55–11.00    Fredrik Toller, SWECO

11.00–11.10    Per G. Berg, SLU

11.10–11.15    Anna Wyn-Jones Frank, Tengbom

11.15–11.20    Christian Wilke, Lunds kommun

11.20–11.25    Jeanette Nilsson, Edge

11.25–11.30    Freija Carlstén, WSP

11.30–11.35    Katarina Rydberg, Norconsult

11.35–11.40    Anders Mårsén, Sveriges arkitekters Hållbarhetsråd

11.40–11.45    Mattias Gustafsson, Urbio

AVSLUTNING

11.45–12.00
Var står vi nu? Vad behöver hända framöver? Hur tar vi LArchitects declare vidare?