Planerardagen 2020 – Vem får plats i staden? - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.01.21
kl. 13.00 - 17.00

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Akademin för fysisk planering bjuder in till ett halvdags seminarium och synar frågan Vem planerar vi för? Planerardagen 2020 har temat Vem får plats i staden? Dagen avslutas med ett mingel.

Tillsammans med forskare, ekonomer, entreprenörer och planarkitekter fördjupar vi oss i frågan om vilka som ges utrymme i staden. Frågan är aktuell och angelägen. I de allt tätare städerna behöver alla ytor motiveras och hävdas på ett sätt som ställer planeringens avvägningar på sin spets.

De senaste åren har vi byggt högt och tätt runt om i Sverige med det överordnade målet att snabbt få fram många bostäder. Det finns en risk att målet nås – men på bekostnad av parker, dagsljus och bostadsgårdar. Vi talar vackert om hållbarhet men ofta står ekonomiska värden som hög exploateringsgrad, kollektivtrafiknära läge och effektivt markutnyttjande mot sociala och miljömässiga värden som barns goda uppväxtmiljöer, hantering av klimatfrågor och tillgång till friytor.

Genom nedslag i aktuella stadsbyggnadsutmaningar, syftar Planerardagen på att syna hur vårt samhällsbyggande både bär och brister. När sker dagens planering på bekostnad av framtida städers goda livsmiljöer? Hur räknar vi på kostnader som inte bara är ekonomiska utan är tätt sammanflätade med bristande kvaliteter i våra vardagsmiljöer? Vilka är egentligen de avgörande faktorerna för att skapa goda städer och inte minst, hur ska vi prioritera för dem i framtiden?

Pris: ordinarie 1000 kr ex. moms, studenter 200 kr ex. moms

PROGRAM

Några av talarna under dagen:

Stefan Fölster
Forskare och författare till böcker som Den Inkluderande Staden och Framtiden är redan här! Om digitalisering, automatisering och framtidens jobb. Chef för Reforminstitutet. Tidigare adjungerad professor i nationalekonomi vid KTH och chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Sofia Wiberg
Forskare på KTH. Disputerade 2018 med avhandlingen Lyssnandets praktik – medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar som utforskar det ökande intresset för medborgardialoger och betonar vikten av att ge plats för och stå kvar i de skavande och svårhanterliga frågorna för att kunna ta mer välgrundade beslut.

Emma Färje Jones
Är civilingenjör i stadsplanering och arbetar som utvecklingsledare för social hållbarhet på Skanska. Tidigare var hon planarkitekt i Nacka.

Björn Ekelund (moderator)
Arkitekt SAR/MSA, Planerare och arkitekt SAR/MSA, Lektor LTU och Partner Warm in the Winter. Styrelseledamot i Sveriges Arkitekter. Disputerade 2010 med avhandlingen Rumslig legitimitet: när hållbar utveckling medvetandegörs.

Jakob Grandin
Grundare till bland annat nattklubben Trädgården, konsertscenen Nobelberget, Gather festival, Nattrådet och brinner för att Stockholm ska vara en levande stad även nattetid.

Fredrik Lindstål
Centerpartiet. Arbetsmarknads- och integrationsborgarråd i Stockholms stad, Ordförande i Stockholms Hamn AB, ledamot i stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden, ersättare i regionfullmäktige och kommunstyrelsen. Tidigare ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd.

Sist men inte minst får vi en inblick i aktuell planering när årets nominerade till Planpriset presenteras i samverkan med Planprisjuryn.

Efter dagen är det mingel från klockan 17.00 till cirka klockan 21.00. Missa inte det!