INSTÄLLT ! Kvinnliga landskapsarkitekter under 1900-talets första hälft: utbildning, profession, uppdrag - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.03.19
kl. 18.00

Arrangör

Stockholms Arkitektförening

 

Vilka möjligheter hade kvinnor att utbilda sig till och verka som landskapsarkitekter i Sverige under 1900-talets första hälft och vilka var det som valde denna bana? I denna föreläsning kommer Catharina Nolin med utgångspunkt i egen forskning att presentera Ester Claesson, Ulla Bodorff, Sylvia Gibson med flera kvinnor för att med dem som exempel visa hur vägarna till en professionell yrkesidentitet och praktik kunde se ut.

Catharina Nolin, professor vid Stockholms universitet, är i sin forskning inriktad på trädgårdshistoria och landskapsarkitektur och har publicerat ett flertal texter om kvinnliga landskapsarkitekter, bland annat: Publicering och professionalisering. Om kvinnliga trädgårdsarkitekters författarskap som en väg till etablering och legitimering och I museets dolda vrår – om kvinnliga landskapsarkitekter betraktade genom Arkitektur- och designcentrums samlingar.

Föreläsningen börjar 18:00, mingel med dryck från 17.30.

VÄLKOMNA!

Arrangör Stockholms Arkitektförening
genom Matilda Stannow och Anna Johansson

Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet