HERMANSSON HILLER LUNDBERG: Ordning och känsla - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.09.17

Arrangör

Stockholms Arkitektförening

Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter grundades 2010 i Stockholm av Andreas Hermansson, Andreas Hiller och Samuel Lundberg. Kontoret jobbar med olika program, typer och uttrycksformer i sökandet efter en rik och komplex arkitektur. Aktuella projekt omfattar bl a äldreboenden, förskolor, bostadskvarter, kontor och privatbostäder. Ett starkt intresse för arkitekturhistorien finns ständigt närvarande i kontorets undersökningar, processer och samtal.

Stockholms Arkitektförening har bett arkitekterna att berätta såväl om sina projekt som sina förebilder och intressen inom arkitekturen som kultur.

Vi möter i dörren för att hålla antalet till 50 och uppmanar till avstånd mellan de närvarande.

Föreläsningen börjar 18:00, mingel med dryck från 17.30.