Detaljens betydelse - Sveriges Arkitekter

Datum

2019.08.28 - 2019.12.05

Arrangör

Centrum för boendets arkitektur

Kursens senare del var praktsikt hantverk med att bygga de vägg-mockups som man själv hade projekterat i skala 1:1. Här fick kursdeltagaran pröva på att mura tegel, bocka plåt och snickra i trä under ledning av erfarna hantverkare. Stämningen var euforisk!

En vidareutbildning om material och detaljer för yrkesverksamma arkitekter i regi av Centrum för boendets Arkitektur, CBA. Att gestalta detaljer är en viktig del för att byggnader skall vara vackra och funktionella, att de skall utstråla kvalitet och vara hållbara över tiden. Vill du fördjupa dina kunskaper om material och detaljer är du välkommen i höst till en utbildning med studieresor, studiebesök och praktiskt hantverk.

Utbildningen ger 6hp och omfattar 8 kurstillfällen under höstterminen 2019. Kursen startar den 28 augusti med en studieresa till Danmark och Petersens tegelbruk samt besök av byggnader i tegel. Utbildningen är nationell och vänder sig till deltagare från hela Sverige. Utbildningsort är Göteborg. Kursledare är Magnus Almung och August Orrling. Examinator är Ola Nylander.

Centrum för boendets arkitektur har inlett ett samarbete med Sveriges Arkitekter som handlar om fortbildning av arkitekter. Medlemmar i Sveriges Arkitekter får därmed 15% rabatt på den ordinarie kursavgiften för Detaljens betydelse.

Anmälningstiden för utbildningen går ut den 24 juni. Mer information och anmälan hittar du här.

Prisinformation: För medlemmar i CBA är priset 25.000 SEK. Medlemskap måste anges vid anmälan för att rabatten ska gälla. För icke medlemmar i CBA är priset 42.000 SEK EX MOMS
(dock dras 15 % av vid medlemskap hos Sveriges Arkitekter).