Centralstaden - Kollektivtrafiknära stadsutveckling - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.10.22

Arrangör

Stockholms Arkitektförening

Jernhusen är ett helägt statligt fastighetsbolag med fokus på fastigheter kopplade till järnvägen. Man förvaltar ca 40 stationer och stationsområden, ett tjugotal underhållsdepåer för tåg, samt fem kombiterminaler för omlastning mellan järnväg och väg. Målet är att öka kollektivt resande och få fler transporter järnväg.

Centralt i Stockholm pågår just nu ett av vår tids mest komplexa stadsbyggnadsprojekt. 70 000 kvadratmeter mark runt Centralstationen ska bli en ny stadsdel och en utbyggd centralstation.  Totalt kan cirka 150 000 kvadratmeter ny bebyggelse skapas. Anna Bergström och Daniel Markström, arkitekter och projektutvecklare på Jernhusen berättar om resan fram till prekvalificering av arkitektteam och det kommande parallella uppdraget och planläggningen av området.

Vilken roll kan arkitekten och arkitekturen spela för kvalitet och hållbarhet i stationsnära stadsbyggande? Hur säkra kvalitet i samhällets gemensamma rum samtidigt som tung infrastruktur ska in i miljön och tekniskt komplicerade utmaningar behöver få en lösning?

Vi möter i dörren för att hålla antalet till 50 och uppmanar till avstånd mellan de närvarande.

Föreläsningen börjar 18:00, mingel med dryck från 17.30.

Arrangör Stockholms Arkitektförening genom Jonas Jernberg, Josef Eder, Jakob Wiklander och Elizabeth Hatz.

Illustration: David Wiberg