BoStad 2021 - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.03.26
kl. 17.30

Arrangör

SAVG

Hålls tidsplaner och hur blir det med kvaliteten?
Inom BoStad skall 7000 bostäder färdigställas till 2021. Hur lyckas man med att uppnå mål om snabb produktion och samtidigt hålla höga krav på hållbarhet och kvalitet? En forskargrupp på Chalmers ledd av Anders Svensson (Caselab) är följeforskare till BoStad. Vid seminariet berättar Anders om deras resultat och publiken inbjuds till en diskussion där medarbetare på stadsbyggnadskontoret deltar.

Varmt välkomna
SAVG bjuder på tilltugg och dryck
Kom i tid!

Plats: Kunskapstrappan på Chalmers
Tid: 26e Mars, 17.30