BIM, GIS, 3D och Visualisering – hösten 2019 - Sveriges Arkitekter

Datum

2019.09.16 - 2019.11.21
kl. 09.00 - 16.30

Arrangör

BMV Studio, Sveriges auktoriserade distributör av Vectorworks

Höstens allmänna Vectorworks kurser, Architect, Landmark, 3D modellering, Subdivision, VR-panorama och Web View.

• DWG-Import, Viewports & Sheet Layers – 16 okt 2019
Vad är Classes, Design Layers och hur används dem.
Importera eller referera DWG-fil, när och hur väljs olika Import Options.
Rita av PDF eller DWG underlaget, walls, doors och Plug-in Objects.
Använda Resource Manager, duplicera, redigera och mängda symboler.
Skapa Viewport, Interior Elevation och Section Viewport från ”Clip Cube”.
Måttsättningar i Viewport’s Annotation och ritstämpel.
Nytt i Vectorworks 2020.

• 3D modellering & Subdivision – 13 nov 2019
Designa med Extrude, Sweep och Extrude Along Path.
Kreera med Push/Pull, Taper Face, Deform i Automatic Working plan.
Add Solids, Subtract Solids, Intersect Solids och Auto Hybrid.
Generera dynamiska modellvyer med olika Viewports.
Fillet/Chamfer Edge, Shell Solid och Extract Surface.
Skapa och redigera Subdivision för avancerad friform modellering.
Nytt i Vectorworks 3D modellering 2020.

• Renderworks & Visualisering – 14 nov 2019
Interaktiv OpenGL rendering och olika Options.
Final Quality och olika Renderworks Styles.
Light verktyg med olika varianter, parametrar och Heliodon.
Använda och redigera Textures/material på objekt samt Image Prop.
Renderworks Camera och Camera Match-verktyg.
Skapa och hantera VR-panorama och Web View.
Nytt i Renderworks 2020.

• Arkitektur, BIM och Inredningsdesign – 20 nov 2019
Introduktion till BIM i praktiken.
Rita och redigera väggar av olika underlag och objekt, samt våningar.
Hantera dörrar & fönster med olika parametrar, samt trappor.
Designa en möbel i 2D & 3D från scratch och skapa en Symbol.
Använda Resource Manager, duplicera, redigera och mängda symboler.
Generera vägguppställningar och fasader med olika Viewports.
Nytt i Vectorworks Architect 2020.

• Landskap, GIS och 3D Site Model design – 21 nov 2019
Integrera (GIS) data via Shapefile import och redigera modellen.
2D Polys (DWG) to 3D Contours (skapa markkurvor med höjder).
Skapa Site Model av olika typer av dataunderlag med olika Settings.
Använda Stake Tool, Grade, Massing Model och Site Modifiers.
Hitta och använda färdiga landskapssymboler via Resource Manager.
Redigera Site Model Existing/Proposed och introduktion till Plants.
Nytt i Vectorworks Landmark 2020.

Kurserna lämpar sig för dig som:
– Vill utveckla dina färdigheter och arbetsflöden i Vectorworks.
– Söker BIM alternativ för arkitektur och inredning, anpassade verktyg för landskapsarkitektur, GIS och design.
– Eftertraktar avancerad 3D modellering med precision och visualisering integrerad i BIM programmet.