Inställt: ABAR: Unikt publikt & världens mest tillgängliga kontor - Sveriges Arkitekter

Datum

2020.03.18
kl. 17.30 - 20.00

Arrangör

Sveriges Arkitekter Skåne

Dessvärre har båda våra föreläsare fått reserestriktioner av sina arbetsplatser och kan därför inte medverka. Utställningen med Taktil arkitektur är förlängd till den 19 april och vi hoppas kunna återkomma med detta evenemanget i form av en finissage vid samma tid.

Vår nästa ABAR är planerad till den 21 april och kommer innehålla föreläsningar av Bla Nils Philips från Röstånga tillsammans och Egnahemsfabriken. Mer info kommer inom kort!

Foto: Agora Obscura, 2019 av FÖRSTBERG LING
ABAR:
unikt publikt & världens mest tillgängliga kontor

Rimmar tillgänglig arkitektur med attraktiv gestaltning och strama budgetramar? På denna ABAR lyfter vi två projekt som visar på att tillgänglighetsanpassning både kan leda till vackrare miljöer och kostnadsbesparingar: Projektet Unikt Publikt vars mål är att visa hur staden samtidigt kan bli både tillgänglig, inkluderande, intressant och vacker och Handicaporganisationernes hus i Danmark – världens mest tillgängliga kontor.

Innan föredragen finns det möjlighet att ta del av stadsbyggnadskonoret Malmö stads taktila modeller så kom i god tid!

Mingel från 17:30 och föredragen börjar 18.00. Bjud gärna in kollegor, vänner, studiekamrater. Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs.

Plats: Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö


Unikt Publikt

ArkDes och GIL, Föredras av: Karin Svensson, ArkDes

Fyra designers och fyra personer med funktionsvariationer kommer tillsammans att arbeta fram nya lösningar för olika offentliga platser i Göteborg. I det här projektet vill vi visa att tillgänglighet och inkludering inte behöver betyda att skönhetsvärden måste stryka på foten.

https://pressrum.arkdes.se/posts/pressreleases/goteborg-tar-chansen-att-bli-unikt-publikt

Handicaporganisationernes Hus

Cubo Arkitekter, Föredras av: Per Ravn

Visionen var att skapa världens mest tillgängliga kontorsbyggnad och nyckeln till att hålla huset inom budget var att planera rätt från början. Den här kontorsbyggnaden blandar det genomtänkta nya med det beprövade. Inga nya dyra lösningar har tagits fram särskilt för bygget.

https://www.arkitekt.se/varldens-mest-tillgangliga-kontor/

Taktil arkitektur 

Utställning, samarbete mellan Form/Design Center, Stadsbyggnadskontoret samt Stadsbiblioteket i Malmö stad

Det har hittills inte varit möjligt för en synnedsatt att uppleva stadsbilden. Som en del av Malmö stads tillgänglighetsarbete har stadsbyggnadskontoret tagit fram 3D-printade, taktila modeller i skala 1:250 av några av stadens ikoniska byggnader.

https://www.formdesigncenter.com/utstallningar/taktil-arkitektur/