ABAR: Skånes Arkitekturpris 2019 - Sveriges Arkitekter

Datum

2019.10.10
kl. 17.30 - 20.00

Arrangör

Sveriges Arkitekter Skåne

ABAR: Skånes Arkitekturpris 2019

Årets nominerade till Skånes arkitekturpris 2019 lägger vikt vid att förstå nya behov och livsstilar och att med hög ambition och kvalitet ta tillvara och utveckla befintliga platser. Sveriges Arkitekter Skåne, tillsammans med Region Skåne, bjuder in till en ABAR med presentationer av respektive projekt. Kvällen leds av jurymedlemmarna Caroline Dahl och Agneta Hammer.

De nominerade projekten: 

  • Bantorget i LundKommunKarl Oscar Seth (Stadsträdgårdsmästare Lunds Kommun) 
  • Brf. ShiitakeHauschild+Siegel: Cord Siegel (Arkitekt) & Martin Stavenow Svensson (Arkitekt) 
  • Hovdala VandringscentrumHässleholms Kommun: Bjarne Öhrling (Projektledareoch Lars-Erik Williams (Ekolog) 
  • Hästhagens Idrottshall och Nya FågelbacksskolanArkitektgruppenAnna Maria Wendt (Ansvarig Arkitekt), Thomas Horke (stadsfastigheter). 

Läs mer om projekten nedan! 

Mingel från 17:30 och föredragen börjar 18.00. Bjud gärna in kollegorvännerstudiekamraterEvenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs.

Plats: Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö
 

Bantorget i Lund 
Karl Oscar Seth (Stadsträdgårdsmästare Lunds Kommun) 

Upprustningen och ombyggnaden av Bantorget i Lund är ett stillsamt projekt med stor nytta för hela stadskärnan. Här har man noggrant tänkt igenom och gestaltat förändringar av gatunät och cykelstråk och en förnyelse av torgets vegetation och planteringar. Torgrummets vackra fasader står åter i blickfånget liksom en ny fontän som redan är en omtyckt målpunkt. Genom att skickligt förena och bejaka olika allmänna, såväl som näringslivets intressen, har en mötesplats skapats där många trivs och samsas.    

Brf. Shiitake 
Hauschild+Siegel: Cord Siegel (Arkitekt) & Martin Stavenow Svensson (Arkitekt) 

Brf. Shiitake i Malmö har en enkel och självklar arkitektur där boendekvaliteten är hög. Arkitekternas läsning av platsens kvaliteter och förutsättningar är väl omhändertagen i arkitekturen. De boendes möjlighet att påverka rumsindelning och materialval är lovvärd, men det riktigt fina är närvaron av rum för både samvaro och enskildhet som uppstått tack vare radhusens och områdets utformning. Här finns privata respektive gemensamma rum och funktioner, såväl utomhus som inomhus, vilket skapar nya förvaltningslösningar och en vardaglig gemenskap för alla åldrar.  

Hovdala Vandringscentrum 
Hässleholms Kommun: Bjarne Öhrling (Projektledare) och Lars-Erik Williams (Ekolog) 

Hovdala Vandringscentrum har skickligt använt design och kommunikation för att göra ett naturområde tillgängligt för den urbana människan. Med små, precisa anläggningar i ett storslaget landskap förstärks upplevelsen av både arkitektur och natur. Besökaren finner sig snabbt tillrätta längs genomtänkta vandringsleder och den höga servicenivån borgar för återvändande besökare. Det här är ett hälsofrämjande projekt som når långt utanför kommunens gränser och där arkitektur och design har varit viktiga verktyg, och förståelsen för nya livsstilar är inspirerande.  

Hästhagens Idrottshall och Nya Fågelbacksskolan 
Arkitektgruppen, Anna Maria Wendt (Ansvarig Arkitekt), Thomas Horke (stadsfastigheter). 

Hästhagens Idrottshall och Nya Fågelbacksskolan i Malmöhar lyckats med konststycket att förtäta en befintlig tomt utan att negativt påverka verksamheten eller omgivningen. Istället har fler och nya idrotts- och undervisningslokaler tillkommit som en del av stadsmiljön samtidigt som skolgårdens utemiljö har fått en rejäl kvalitetshöjning som också anpassats efter elevernas ålder och gjorts tillgängliga för närboende. Projektet är omfattande och komplext, men har genomförts med en bibehållen omsorg om att tillföra kvalitativa rumsupplevelser både inne och ute och framför allt i relation till den omgivande staden.