Varvsstaden – transformation av industriarv

Stockholms Arkitektförening bjuder in till föreläsning på Konstakademin med fokus på cirkulära strategier, återbruk och transformation.

 Gjuteriet i Kockums industriområde – ombyggt av Kjellander Sjöberg. Foto: Rasmus Hjortshøj – Coast.

Utifrån omvandlingen av Kockums industriområde och byggnaden presenterar Hanne Birk från Varvsstaden och Johan Pitura från Kjellander Sjöberg sitt arbete för att nå de globala målen med minskad resursanvändning och klimatpåverkan i stadsomvandlings- och byggnadsprocesser.

Hur fokus på hållbara strategier och gemensamma mål tidigt i processen är grundläggande för denna omställning och det byggda resultatet – arkitekturen.

Projekten belyser hur vi kan utveckla det redan byggda utifrån cirkulära strategier med fokus på återbruk av material och med inriktningen att skapa mötesplatser och urban aktivitet. Genom att bevara spår av platsens och byggnadernas många skepnader skapas en ny stadsdel där nutiden vävs samman med berättelsen om hamnmiljöns olika epoker.

När: 21 september
Tid: 17.30 mingel med dryck, föreläsningen börjar kl.18.00
Plats: Konstakademin, Fredsgatan 12

Ingen föranmälan krävs och eventet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Sveriges Architects Declare nätverksträff
Event

Sveriges Architects Declare nätverksträff

Tema för nätverksträffen: Klimatbudget – Hur mycket har vi råd att bygga? Sedan lanseringen hösten 2019 har över 300 arkitektföretag...

Datum::
Föreläsning av Renoveringsraseriet
Sveriges Arkitekter Örebro

Föreläsning av Renoveringsraseriet

Sveriges Arkitekter Örebro hälsar varmt välkommen till en föreläsning av Renoveringsraseriets grundare Alfred Skogberg!

Datum::
Strategier för ett grönare, vildare och våtare Köpenhamn
Stockholms Arkitektförening

Strategier för ett grönare, vildare och våtare Köpenhamn

Parkvisioner del 2 – Köpenhamn – Camilla van Deurs. Välkomna till torsdagsföreläsning på Konstakademien.

Datum::