Utställningen Grupperingar av Kjellander Sjöberg

Den 19 maj – 7 juni öppnar Kjellander Sjöberg upp workshopen i Malmö för utställningen Grupperingar, som en del av designfestivalen Southern Sweden Design Days*. Utställningen visar exempel från de svenska och brittiska kontoren Mae Architects, Mareld Landskap, IF_DO, Mole Architects, We Made That och Fisher Cheng.

Med utgångspunkt i årets tema Proximity belyser utställningen hur vi upplever staden i olika skalor. Kan en lokal tillhörighet och identitet ha en positiv inverkan på hur vi använder stadsrummet? Är upplevelsen av ”vi” -känsla baserad på geografisk närhet eller uppfattad kulturell och värderingsmässig gemenskap? Begreppet grupp och grupperingar undersöks utifrån skalorna stadsdel, stadspark, grannskap, institution, kvarter, arbetsplats och bostad.

*Southern Sweden Design Days är en internationell årligt återkommande designfestival i Malmö, med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar skapas en plattform för verksamheter inom design genom seminarier, workshops, utställningar och nätverksevent.