Tre om: Arkitekten som innovatör

Med avstamp i utställningen I egen regi på Form/Design Center så kommer Sveriges Arkitekter Skånes samtalsserie Tre om att inrikta sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. I det andra samtalet fokuserar vi på praktiknära forskning och kunskapsutveckling som verktyg för en starkare arkitektroll.

I dagens komplexa samhälle behövs arkitekten som generalist, men räcker det att ha kunna lite om allt? Specialistkompetens efterfrågas allt mer och konsulterna blir fler och fler. Det är av stort värde för arkitektkåren att vi tillsammans bidrar och skapar en tydlig koppling mellan forskning, utbildning och praktik. 

Hur kan arkitekter själva arbeta för att fylla de kunskapsluckor som finns och driva fram utvecklingen i de frågor som är viktiga för oss? Vilka möjligheter erbjuds den som vill fördjupa sig i ett ämne och testa gränserna genom att experimentera? Vilken roll har utbildningen i att fostra en arkitektkår som driver på utvecklingen och tar egna initiativ?

Sveriges Arkitekter Skåne har bjudit in tre gäster som på olika sätt arbetar med att stärka kunskap för och med arkitekter utifrån och inifrån:

  • Åsa Bjerndell, arkitekt på White och medgrundare av CSAM, Center för studier av markanvändning
  • Simon Sjökvist, arkitekt på COBE och industridoktorand på Det Kongelige Akademi i Köpenhamn.
  • Karin Kjellson, arkitekt och medgrundare, Theory in Practice och Arkitekturinstitutet

Moderator: Kris Johnson-Jones, Arwidsson-stiftelsen

Som vanligt bjuder vi på dryck och tilltugg. Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Chalmers Arkitektur Examensutställning 2023
Visning

Chalmers Arkitektur Examensutställning 2023

Chalmers Arkitektur bjuder in till sin stora årliga examensutställning där 100+ nyexaminerade arkitekter ställer ut sina arbeten.

Datum::
Utställningen NK:s möbler
Visning

Utställningen NK:s möbler

Under nära sju decennier tillverkade NK sina möbler i Nyköping. Produktionen vid NK:s verkstäder är en viktig del av svensk...

Datum::