Bollnäs resecentrum. Foto: Tim Meier

Studiebesök – Bollnäs resecentrum och Bollnäs bandyarena

Sveriges Arkitekter Gävle-Dala arrangerar studiebesök till Bollnäs resecentrum och Bollnäs bandyarena.

Bollnäs resecentrum

Med ledorden säkert, tryggt, tillgängligt och bekvämt har Swecos arkitekter utformat Bollnäs nya moderna resecentrum. Hållbarhet har genomsyrat hela projektet från materialval som är slittåliga som håller över tid till solceller som integrerats i arkitekturen och gett huskroppen en lutande form. Byggnaden har även fått ett grönt tak och växtbäddar som tar emot dagvattnet. Platsen är tillgänglighetsanpassad och genom att ta tillvara värmen på returvattnet från stadens fjärrvärmenät värms marken upp och gör buss-och torgytor isfria under vintertid.

Bollnäs bandyarena

På ett smakfullt och kulturhistoriskt riktigt sätt är arenabyggnaden inkorporerad i den redan befintliga och bevarandevärd kulturmiljön som finns på SJ-området. Arena fasaderna som är uppförda i rött tegel, gul träpanel med gröna fönster och portaler blir en naturlig del av området, och inte en hall som ser ut att vara luftlandsatt.

Program:

17:20 Samling utanför Pressbyrån vid Bollnäs resecentrum

17:20–18:45 Presentation av Bollnäs resecentrum följt av promenad runt området och presentation av Bollnäs bandyarena

ca 18:45–19:45 Gemensam middag som SAGDA bekostar

Anmäl dig senast den 27 augusti via formuläret nedan.

Anmäl dig till visningen

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Fixfabriken – en stadsväv med mervärden?
Event

Fixfabriken – en stadsväv med mervärden?

Den 4:e oktober är det dags för en ny stadsvandring med Föreningen för samhällsplanering, denna gång i Fixfabriken! Vi kan...

Datum::
Framtiden är redan byggd
Stockholms Arkitektförening

Framtiden är redan byggd

Stockholms Arkitektförening bjuder in till föreläsning på Konstakademin med fokus på att bevara efterkrigstidens arkitektur.

Datum::
Lunds nya stadsdel – Brunnshög
Visning

Lunds nya stadsdel – Brunnshög

Seniorarkitekterna i Skåne bjuder in till studiebesök och möte i Lund.

Datum::