Bollnäs resecentrum. Foto: Tim Meier

Studiebesök – Bollnäs resecentrum och Bollnäs bandyarena

Sveriges Arkitekter Gävle-Dala arrangerar studiebesök till Bollnäs resecentrum och Bollnäs bandyarena.

Bollnäs resecentrum

Med ledorden säkert, tryggt, tillgängligt och bekvämt har Swecos arkitekter utformat Bollnäs nya moderna resecentrum. Hållbarhet har genomsyrat hela projektet från materialval som är slittåliga som håller över tid till solceller som integrerats i arkitekturen och gett huskroppen en lutande form. Byggnaden har även fått ett grönt tak och växtbäddar som tar emot dagvattnet. Platsen är tillgänglighetsanpassad och genom att ta tillvara värmen på returvattnet från stadens fjärrvärmenät värms marken upp och gör buss-och torgytor isfria under vintertid.

Bollnäs bandyarena

På ett smakfullt och kulturhistoriskt riktigt sätt är arenabyggnaden inkorporerad i den redan befintliga och bevarandevärd kulturmiljön som finns på SJ-området. Arena fasaderna som är uppförda i rött tegel, gul träpanel med gröna fönster och portaler blir en naturlig del av området, och inte en hall som ser ut att vara luftlandsatt.

Program:

08:22 – 11:25 Tåg Falun – Bollnäs

09:45 – 11:25 Tåg Gävle – Bollnäs

Alternativ samåkning bil

11.3012:30 Vi besöker Bollnäs resecentrum

13:0014:30 Gemensam lunch på Barbros Kök & Bar

15:0016:00 Vi besöker Bollnäs bandyarena

16:40 – 19:28 Tåg Bollnäs – Falun

16:40 – 18:11 Tåg Bollnäs – Gävle

Alternativ samåkning bil

Anmälan till studiebesöket görs genom att mejla namn och telefonnummer, specialkost/allergier samt ort för eventuell samordning av samåkning till bashir.hajo@bollnas.se / 073 772 40 10 senast den 7 december.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Tävling – Klimatgalleriet
Event

Tävling – Klimatgalleriet

Nu startar årets klimattävling inom arkitektur.

Datum::
Föredrag om massivträ
Seminarium

Föredrag om massivträ

Att bygga och inreda med massivträ är det som gäller nu och i framtiden. Frågorna är dock många när det gäller massivträ som material för interiöra och exteriöra projekt.

Datum::
Landscape Architecture – recognition of the profession across Europe and Common Training Framework for Landscape Architecture
Seminarium

Landscape Architecture – recognition of the profession across Europe and Common Training Framework for Landscape Architecture

Representatives from countries where the profession is recognised will speak about their experience and give helpful advice to National Associations still in process of recognising the profession. The online workshop will also include round table discussion where National Associations will be able to ask questions.

Datum::