Strategier för ett grönare, vildare och våtare Köpenhamn

Parkvisioner del 2 – Köpenhamn – Camilla van Deurs. Välkomna till torsdagsföreläsning på Konstakademien.

Foto: Ursula Bach

Under 2011 drabbades Köpenhamn av ett mycket kraftigt skyfall som orsakade vattenskador för 8 miljarder danska kronor inom bara några timmar. Sedan dess finns ett växande fokus i den danska huvudstaden för att på ett naturligt sätt integrera klimatåtgärder i stadens gröna och blå stadsrum. Strävan mot en stad med ökad biologisk mångfald, utmaningar med värme-ö-effekter och medborgarnas önskemål om fler gröna områden efter pandemin skapar dilemman och konflikter i takt med att Köpenhamns invånarantal växer och allt fler måste samsas om stadens grönyta.

Camilla van Deurs, som var stadsarkitekt i Köpenhamn från 2019 till februari 2024, kommer att berätta om hur staden arbetar med strategier, medborgardeltagande samt krav på nya arkitekturprojekt för att komma i mål med de gröna ambitionerna.

Eventet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Datum: 18 april
Tid: 17:30 mingel med dryck, föreläsning kl. 18:00
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12

Välkommen!

Arrangör: Stockholms Arkitektförening genom Maria Höök och Anders Kling.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Panelsamtal om AI – digitala verktyg
Event

Panelsamtal om AI – digitala verktyg

Sveriges Arkitekter Studenterna bjuder in till Panelsamtal om AI i digitala verktyg. Ställ dina frågor till experter.

Datum::
Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod
Webbutbildning

Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod

Med utgångspunkt i några av de senaste rapporterna som Centrum för vårdens arkitektur publicerat ger detta webbinarium en introduktion till kunskapsutveckling för vårdbyggande.

Datum::
Stadsarkitekt x 3
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Stadsarkitekt x 3

Tre städer och tre olika roller och mandat. ”Vem skapar stadens rum? Hur ser samspelet ut mellan olika aktörer?”Sveriges Arkitekter...

Datum::