Stadsarkitektdagen 2022

Boom utan krasch? Gestaltad livsmiljö i snabb tillväxt.

Intresset för utbyggnad utanför storstäderna ökar, dels som en följd av återindustrialiseringen, dels en flytt till småstadens kvaliteter. Hur planerar vi för hållbar tillväxt? Vilka verktyg finns?

Syftet med dagen är att kollegor träffas, lär sig & utbyter idéer. Deltagarna ska få med sig goda exempel och verktyg, samt känna sig stärkta att ta diskussioner i sin roll på hemmaplan.

 • 09.00 Ankomst, frukost
 • 09.20 Välkommen ordf. Harriet Wistemar
 • 09.30 Visioner: i Norr
  Jessika Segerlund, ArkDes
 • 10.00 Utmaningar & möjligheter i snabb förändring.
  Annie Arnqvist, stadsarkitekt Jokkmokk
 • 10.30 Bensträckare, kaffe
 • 10.40 Duvedmodellen – hållbara livsmiljöer i glesbygd.
  Professor Björn Hellström Tyréns/KTH
 • 11.00 Hållbara livsmiljöer på landsbygden.
  Regina Westas Stedt, samhällsstrateg Vingåker
 • 11.20 Paneldebatt på temat.
  Margareta Wilhelmsson, Sveriges Arkitekter, modererar
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Resultat av gestaltad livsmiljö. Vad blir bättre, handfasta exempel? Vad gör staten, kommunen, marknaden?
  Helena Bjarnegård, Riksarkitekt
 • 13.20 Den kommunala verktygslådan.
  Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef Vincero
 • 14.00 Läka ihop en brokig stad och dess än mer brokiga planering med grönt stråk. Richard Mattson, stadsarkitekt Borås
 • 14:30 Kaffe, frågor på fikabord
 • 15.00 Arkitekturutveckling ur ett regionalt och statligt perspektiv
  Tatjana Joksimovic, länsstyrelsen Stockholm
 • 15.30 Vi som bygger i Boom, vad vill vi möta i våra orter?
  Josefin Knarrström, Wermlands Invest
 • 16.00 Summerande frågor / panel
 • 16.30 Mingel

Välkommen!

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Konferens 2022: Gestaltad livsmiljö
Event

Konferens 2022: Gestaltad livsmiljö

Årets konferens tar upp frågor som vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer är betydelsefulla att bevara och utveckla när stora utmaningar som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning, ohälsa, segregation utmanar?

Datum::
Boldness and beuaty
Event

Boldness and beuaty

Welcome to the international Landscape Architecture Congress Boldness & Beauty.

Datum::
Boverksdagarna 2022
Event

Boverksdagarna 2022

Välkommen till digitala Boverksdagarna 2022 med temat "Så bygger vi framtidens samhälle".

Datum::