Skeppsbron – möjligheternas plats?

Mitt i Göteborg, utmed älven, ligger Skeppsbron, en för staden viktig och historisk plats som de senaste decennierna till stor del utgjorts av barriärer och parkering. Planerna var stora, kostnaderna lika så och tidigare i höst kom beslutet om att liggande planer skulle rivas upp.

FFS Väst bjuder därför in till en inspirerande kväll där vi tillsammans tittar framåt och diskuterar vad Skeppsbron skulle kunna bli?

I syfte att återförena staden med vattnet togs en detaljpan för området fram under 2010-talet. 2015 vann detaljplanen laga kraft och tanken var att staden skulle återförenas med vattnet och områdets gator, torg, platser och kajområde skulle bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven.

Efter nyheter om haltande projektekonomi och många utspel kom så nyheten tidigare i höst om att planerna för Skeppsbron skrotas och nya planer ska tas fram.

Tillsammans med våra talare Johan Casselbrant,
Kanozi Arkitekter, Frida Skarp, Krook & Tjäder och Per Osvalds, Stadsbyggnadsförvaltningen Göteborg Stad, hoppas vi kunna få till ett kreativt och givande samtal som blickar framåt snarare än bakåt. Vad är viktigt att ha med sig när man planerar en ny stadsdel idag?

Ta med dina kollegor, vänner och kompanjoner på ett intressant och kreativt samtal!

Varmt välkomna!

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Nomineringsevent Östergötlands arkitekturpris 2023
Sveriges Arkitekter Östergötland

Nomineringsevent Östergötlands arkitekturpris 2023

Sveriges Arkitekter Östergötland presenterar de projekt som är nominerade till Östergötlands Arkitekturpris 2023.

Datum::
Arkitektonisk verkshöjd i det brukarnära
Stockholms Arkitektförening

Arkitektonisk verkshöjd i det brukarnära

Stockholms Arkitektförening bjuder in till föreläsning med Marge Arkitekter som presenterar sin arbetsmetod och ställningstaganden kopplat till det brukarnära.

Datum::
Bygg bort krisen – Bygg bostäder
Event

Bygg bort krisen – Bygg bostäder

Vad säger politikerna om byggkrisen och bostadsbristen? Välkommen på bostadspolitisk debatt den 7 december!

Datum::