Bild på bok om Arkitektsvenska

Release – lärobok i Arkitektsvenska

Välkommen på bokrelease och lär dig mer om yrkessvenska. Kom och träffa författarna och få idéer till hur ni kan stärka ert arbete med språklig kompetens på er arbetsplats.

Sveriges Arkitekter har med stöd från Arbetsförmedlingen tagit fram läroboken Arkitektsvenska.

Arkitektsvenska ger en unik inblick i de språksituationer som innebär utmaningar för arkitekter med svenska som andraspråk. Läroboken bygger på intervjuer med arkitekter på arkitektkontor och i kommun. Den är framtagen av språkvetare och lärare i svenska för vuxna med annat förstaspråk. Förlaget LYS har lång erfarenhet av att arbeta med undervisning i yrkessvenska för utländska arkitekter och att producera läromedel som även fungerar för självstudier.

Läroboken ger dig som arkitekt som inte har svenska som förstaspråk stöd att uttrycka dig bra i vardagliga arbetssituationer. Det ger dig som personalansvarig för arkitekter möjlighet att stötta medarbetare där språket kan göra skillnad. Det ger dig som är arbetssökande och uppnått svenska nivå C en bra inblick i hur arkitektarbete fungerar i Sverige. Det är också ett bra läromedel att använda i kurser i svenska för utlandsutbildade arkitekter och byggnadsingenjörer i svenska på nivå B1+ enligt Europarådets språkskala.

Boken kan laddas ner gratis från arkitekt.se/arkitektsvenska eller beställa en tryckt version till självkostnadspris för frakt. Alla som kommer får ett gratis exemplar. Vi kommer också att erbjuda en onlinekurs som bygger på läroboken.

Program

  • 15.00 Språkkviss och minisemlor.
  • 15.30 Välkomna, Ingegärd Gyllenswärd, projektledare.
  • 15.40 Yrkessvenska är inte terminologi.
    Sofi Tegsveden Deveaux och Emil Molander berättar om läroboken.
  • 16.30 Bokpresentation och mingel.
  • 17.00 Slut.

Bakgrund

Sveriges Arkitekters har som mål att erbjuda kurser som bidrar till ökad jämlikhet och mångfald och att utveckla nya koncept som stärker inkludering och likabehandling.

Förmågan att hantera mångfald, jämställdhet och jämlikhet i arkitektverksamheter är en viktig förutsättning för arkitekternas uppdrag i samhället. När företag förmår dra nytta av olikheter bland sina medarbetare skapar det effektivare arbetssätt och nya tjänster till kunderna. Det höjer värdet i arkitekternas tjänster eftersom fler behov på marknaden kan tillgodoses. I ett läge där många företag efterfrågar anställningsbara medarbetare stärks företagen om fler utlandsfödda blir anställningsbara genom att de behärskar yrkessvenska för arkitekter.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Panelsamtal om AI – digitala verktyg
Event

Panelsamtal om AI – digitala verktyg

Sveriges Arkitekter Studenterna bjuder in till Panelsamtal om AI i digitala verktyg. Ställ dina frågor till experter.

Datum::
Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod
Webbutbildning

Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod

Med utgångspunkt i några av de senaste rapporterna som Centrum för vårdens arkitektur publicerat ger detta webbinarium en introduktion till kunskapsutveckling för vårdbyggande.

Datum::
Stadsarkitekt x 3
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Stadsarkitekt x 3

Tre städer och tre olika roller och mandat. ”Vem skapar stadens rum? Hur ser samspelet ut mellan olika aktörer?”Sveriges Arkitekter...

Datum::