Prisutdelning SAVGs Arkitekturpris 2021

SAVGs arkitekturpris delas ut vartannat år till ett byggnadsverk eller en grupp byggnader som uppförts inom föreningens geografiska område, Västra Götalandsregionen, och är resultat av ett gott arkitektarbete. Priset syftar bland annat till att stimulera diskussionen om arkitektur såväl inom branschen som hos allmänheten.

Kvällens program:

17.30–18 Mingel med snittar 

18–19.30 Presentation av priset, juryns motiveringar och de fyra nominerade kandidaterna 

19.30–20 Paus med kaffe och chokladbit 

ca 20.00 Vinnaren presenteras

Välkommen!