Naturmagi, platsen och det kollektiva minnet – besjälade landskap i utveckling

Varje enskild plats präglas av ett historiskt förflutet. Människokroppar, huskroppar och trädkroppar är en typ av representation där former, material och metoder är symboler för en viss tids rådande norm. Samtidigt finns egenvärden och ursprung bortom det rent mänskliga; ekosystem, organismer och sublima förnimmelser – det vi inte kan se eller förklara.

Landskapsarkitekturens ingrepp och omvandlingar påverkar den alltomfattande kulturmiljön. Vi vill medvetandegöra hur och varför vi förankrar kollektiva minnen i fysiska platser. Att vi genom parker, torg och naturmark skapar länkar mellan ett närvarande förflutet och en känsla, i nuet. Där delar vi sagor, ögonblick och erfarenheter som i sin tur bygger omsorg om det liv som fanns, och det liv som ska bli. Landskapsarkitektens praktik har en ofrånkomlig påverkan på hur människor förhåller sig till sin omgivning, de ritualer som tillåts ta plats och hur vi vårdar platsers själ över tid.

Hur för man landskapets talan? Vad innebär platsspecifik landskapsarkitektur? Vilka perspektiv och minnen får ta plats när staden förändras?

Välkomna till ett seminarium där vi lever oss in i landskap. Syftet är att undersöka vilka betraktelser på natur-kultur som präglar stadens gröna stadsrum. Folkloristen Tora Wall pratar om de immateriella kulturarv, likt folktro och traditioner, som format våra inställningar. Vi inspireras även av skogsbiologen Sebastian Kirppu och hans förmåga att läsa och kommunicera vår mest ursprungliga kultur. Bengt Isling berättar om parker i utveckling och resonerar kring landskapens särart utifrån landskapsarkitektens perspektiv.

  • Seminariet arrangeras som del av IFLA 2023, tillsammans med Sveriges Arkitekter. Vi på Nyréns Arkitektkontor är glada över partnerskapet och hoppas att vår infallsvinkel kan bidra till former av kollektiva, internationella interaktioner gällande världens landskap.
  • Läs mer om IFLA här: https://www.ifla2023.com/

Talare:

Bengt Isling, landskapsarkitekt
Sebastian Kirppu, skogsbiolog
Tora Wall, folklorist
Ia Westman, landskapsarkitekt (moderator)

Vi har 50 platser, först till kvarn!
Anmälan via mail senast 31 maj till osa@nyrens.se

Du kan även delta online via Microsoft Teams Webinar. Följ denna länk för att anmäla dig till webinariet.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Fritidshus längs Hanöbukten
Seniorarkitekterna Skåne

Fritidshus längs Hanöbukten

Seniorarkitekterna Skåne bjuder in till heldagsutflykt längs Hanöbukten, Åhus-Nyehusen/Furuboda.

Datum::
Accelerating Colour and Material Selection with NCS+
Webbutbildning

Accelerating Colour and Material Selection with NCS+

Design with Precision: Accelerating Colour and Material Selection with NCS+Join us for an insightful session where we will showcase how...

Datum::
Architecture Lund University 60 years
Event

Architecture Lund University 60 years

We want to celebrate this anniversary together with students, former students, employees, partners and the public. During the autumn, we invite the public to our exhibitions, seminars and open lectures to celebrate our anniversary.

Datum::