Kulturbyggnader 2.0

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader vara energieffektiva – samtidigt som kulturhistoriska värdena ska bevaras. Energikravet och kravet att bevara går inte alltid att kombinera.

Vi måste göra en avvägning mellan vad vi kan och får göra med syftet på vad vi vill uppnå med renoveringsprojekten. De senaste åren har även helt nya hårdare krav på hållbarhet, energieffektivisering och olika certifieringar tillkommit som därmed ökar komplexiteten i alla renoveringsprojekt.

Den 25 oktober genomför vi en spännande konferens på temat renovering av kulturklassade byggnader och/eller byggnader med andra bevarande krav.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Panelsamtal om AI – digitala verktyg
Event

Panelsamtal om AI – digitala verktyg

Sveriges Arkitekter Studenterna bjuder in till Panelsamtal om AI i digitala verktyg. Ställ dina frågor till experter.

Datum::
Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod
Webbutbildning

Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod

Med utgångspunkt i några av de senaste rapporterna som Centrum för vårdens arkitektur publicerat ger detta webbinarium en introduktion till kunskapsutveckling för vårdbyggande.

Datum::
Stadsarkitekt x 3
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Stadsarkitekt x 3

Tre städer och tre olika roller och mandat. ”Vem skapar stadens rum? Hur ser samspelet ut mellan olika aktörer?”Sveriges Arkitekter...

Datum::