Konsten att förvalta

Välkommen till Trafikverkets seminarium “Konsten att förvalta – förutsättningar för bevarande av byggnadsanknuten konst i offentlig miljö”.

Trafikverket är den enskilt största beställaren av offentlig konst. Konsten har en viktig betydelse i gestaltningen av våra livsmiljöer och bidrar till värden som sträcker sig bortom det mätbara. Samtidigt står samhället inför stora utmaningar när det gäller att bevara det omfattande antal offentliga konstverk som har beställts sedan 1900-talets början, i synnerhet avseende förmågan att identifiera och prioritera vad som ska bevaras för kommande generationer.

Hur ska man välja vad som ska bevaras och vilka är konsekvenserna när det kommer till långsiktig förvaltning och tillsyn? Vilka och vems kunskaper, värderingar och kompetens påverkar, styr eller avgör när prioriteringar diskuteras i olika organisationer? Och finns det erfarenheter vi kan lära av redan i dag?

Välkommen till en föreläsning av fil.dr Karin Hermerén, chef för konserveringsavdelningen på Moderna Museet. I föreläsningen utgår hon från sin avhandling ”Konsten att förvalta” och sin mångåriga erfarenhet som konservator och utredare inom bevarandeområdet. Föreläsningen följs av ett samtal med Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket och Plattform KC syd, en konstnärsdriven plattform för offentlig konst i södra Sverige. Samtalet kommer att kretsa kring den offentliga konsten i förändring och vad detta innebär ur ett förvaltningsperspektiv, betydelsen av tid och hur olika processer kan svara upp mot skilda behov.

Vi behöver din anmälan senast onsdagen den 8 juni.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
BIM verktyg – Parametriskdesign och programmering
Kurs

BIM verktyg – Parametriskdesign och programmering

YH-utbildningen BIM-verktyg: Parametrisk design och programmering passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Datum::
BIM verktyg – Punktmolnsmodellering och VR
Kurs

BIM verktyg – Punktmolnsmodellering och VR

YH-utbildningen BIM verktyg: punktmolnsmodellering och Virtual Reality passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Datum::
Studio B3 – Stockholm Design Week
Event

Studio B3 – Stockholm Design Week

Under Stockholm Design Week är du välkommen att besöka oss dagtid klockan 9–17, mån-fre, samt på våra kvällsevenemang. Mässmingel Tisdag...

Datum::7 februari kl.18-22 och 9 februari kl.17-21