Klimatkartläggning i takt med färdplanen

Omställningslyftet & Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande bjuder in till föreläsning och workshop om: Klimatkartläggning i takt med färdplanen.

Färdplan för klimatneutral bygg- och anläggningssektor har tagits fram för att svara mot den svenska klimatlagen från 2018 om att Sverige senast år 2045 ska nå klimatneutralitet. Enligt den ska aktörer i byggoch anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål senast 2022 för att hålla takten i omställningen, så hur ligger vi till såhär efter årsslutet?

Omställningslyftet är ett nationellt initiativ som tillhandahåller nätverk, verktyg, utbildning och finansieringsstöd för hållbar grön omställning för SME-företag. Tillsammans med Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande anordnas föreläsning och workshop för företag inom Bygg- och fastighet för att stötta i omställningsarbetet.

NÄR: 24 januari 2023

VAR: Krook & Tjäder, Prinsgatan 12 i Göteborg och digitalt (del 1)

Del 1 08.00 Frukost hos Krook & Tjäder

08.30-09.30 (hybrid)

– Omställningslyftet, intro 5min

– Färdplanen och klimatmålsättningar Göteborgs stad

– Framtiden byggutveckling, 10 min

– Metoder för kartläggningen. Skillnader mellan klimatneutral byggnad och organisation– Birgit Brunklaus, Elin Einarsson Lindvall – RISE, 20 min

– Erfarenheter från hållbarhetsrapportering – Krook & Tjäder 10 min

Del 2 9.45 – 11.00 WS och diskussion (på plats hos Krook & Tjäder)

– Nästa steg: Hur sätter vi mål utifrån klimatkartläggningen?

– Målkonflikter i värdekedjan – hur överkommer vi hinder?

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Chalmers Arkitektur Examensutställning 2023
Visning

Chalmers Arkitektur Examensutställning 2023

Chalmers Arkitektur bjuder in till sin stora årliga examensutställning där 100+ nyexaminerade arkitekter ställer ut sina arbeten.

Datum::
Kreativitet och återbruk
Sveriges Arkitekter Örebro

Kreativitet och återbruk

Sveriges arkitekter Örebro bjuder in till lunch med föreläsning av konstnär Niklas Fännick och Staffan Virke och Peter Ullstad från arkitektkontoret Codesign.

Datum::