Klimatdeklaration och Byggsektorns miljöberäkningsverktyg för nybörjare

Lär dig vad en klimatberäkning är och hur du gör dem i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) för att bland annat uppfylla lagen om klimatdeklaration.

Vid årsskiftet 21/22 trädde den nya lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft. Nu behöver fler lära sig vad en klimatberäkning är och hur en sådan görs. På det här seminariet får du lära dig mer om livscykelanalyser och klimatberäkningar, klimatdeklarationslagen och hur Byggsektorns miljöberäkningsverktyg hjälper dig att genomföra en klimatberäkning.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatberäkning av en byggnad. Med verktyget går det att räkna fram hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionsmetoder. Beräkningen kan användas för att uppfylla lagen om klimatdeklaration, Miljöbyggnads klimatkrav eller för att svara på upphandlingskrav.

Seminariet riktar sig främst till dig som är ny inom klimatberäkningar och vill lära dig mer om detta.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Arkitektur för klimatet
Event

Arkitektur för klimatet

Hösten 2019 lanserades Sveriges Architects Declare som över 300 arkitektföretag redan har skrivit under. För att öka takten i klimatomställningen och inspireras av varandra startar vi nu Sveriges Architects Declare nätverk med ett seminarium om arkitektur för klimatet följt av mingel.

Datum::
Boende för 5 miljoner internflyktingar i Ukraina
Seminarium

Boende för 5 miljoner internflyktingar i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina bjuder Sveriges Arkitekter och Ukrainas arkitektförbund in till ett seminarium om bostadsfrågan i Ukraina på kort och lång sikt.

Datum::
Konferens 2022: Gestaltad livsmiljö
Event

Konferens 2022: Gestaltad livsmiljö

Årets konferens tar upp frågor som vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer är betydelsefulla att bevara och utveckla när stora utmaningar som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning, ohälsa, segregation utmanar?

Datum::