Kjellander Sjöberg – Think Tank 021

Proximity: Nearness, scale & community.

Hur genereras upplevelsen av samhörighet i samhällsbyggandet? Kan en lokal tillhörighet och identitet ha en positiv inverkan på hur vi använder stadsrummet? Med avstamp i KS utställning ’Grupperingar’, belyser Think Tank 021 ämnet Proximitet genom närhet, skala och community. Är upplevelsen av ”vi” -känsla baserad på geografisk närhet eller uppfattad kulturell och värderingsmässig gemenskap?

Proximitet är upplevelsen av att känna närhet. Proximitet ger möjlighet att skapa relationer, utbyta kunskap, och samnyttja resurser. Det ger en känsla av gemenskap och tillhörighet, och hjälper oss mot en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar framtid.

Tillsammans med en erfaren och kunnig panel, bestående av Finn Williams, stadsarkitekt för Malmö stad, samt svenska och brittiska arkitektkontor Mae Architects, MARELD, IF_DO, Mole Architects, We Made That och Fisher Cheng kommer vi diskutera proximitet utifrån skalorna, stadsdel, stadspark, grannskap, institution, kvarter, arbetsplats och bostad, med perspektiv från Sverige och England.

Panelgäster:

  • Finn Williams (UK+SWE)
  • IF_DO (UK)
  • Fisher Cheng (UK)
  • Mae Architects (UK)
  • MARELD (SWE)
  • Mole Architects (UK)
  • We Made That (UK)

Digitalt, Zoom Webinar ID: 815 1485 8984. Evenemanget kommer att hållas på engelska och är öppet för alla.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Årsmöte SAVG
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Årsmöte SAVG

Kallelse och dagordning till Årsmöte för Sveriges Arkitekter Västra Götaland – till dig som är medlem i Sveriges Arkitekter.

Datum::
Det vackra och det hållbara måste gå hand i hand
Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronoberg

Det vackra och det hållbara måste gå hand i hand

Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronoberg välkomnar alla till ett föredrag och samtal med Rahel Belatchew.

Datum::
Träffa de nominerade – Planpriset
Event

Träffa de nominerade – Planpriset

Den 9 april delar vi ut priser till Sveriges bästa arkitektur 2023. I år får du möjligheten att träffa de nominerade, som själva får berätta om arbetet bakom sitt nominerade projekt.

Datum::