Kjellander Sjöberg – Think Tank 021

Proximity: Nearness, scale & community.

Hur genereras upplevelsen av samhörighet i samhällsbyggandet? Kan en lokal tillhörighet och identitet ha en positiv inverkan på hur vi använder stadsrummet? Med avstamp i KS utställning ’Grupperingar’, belyser Think Tank 021 ämnet Proximitet genom närhet, skala och community. Är upplevelsen av ”vi” -känsla baserad på geografisk närhet eller uppfattad kulturell och värderingsmässig gemenskap?

Proximitet är upplevelsen av att känna närhet. Proximitet ger möjlighet att skapa relationer, utbyta kunskap, och samnyttja resurser. Det ger en känsla av gemenskap och tillhörighet, och hjälper oss mot en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar framtid.

Tillsammans med en erfaren och kunnig panel, bestående av Finn Williams, stadsarkitekt för Malmö stad, samt svenska och brittiska arkitektkontor Mae Architects, MARELD, IF_DO, Mole Architects, We Made That och Fisher Cheng kommer vi diskutera proximitet utifrån skalorna, stadsdel, stadspark, grannskap, institution, kvarter, arbetsplats och bostad, med perspektiv från Sverige och England.

Panelgäster:

  • Finn Williams (UK+SWE)
  • IF_DO (UK)
  • Fisher Cheng (UK)
  • Mae Architects (UK)
  • MARELD (SWE)
  • Mole Architects (UK)
  • We Made That (UK)

Digitalt, Zoom Webinar ID: 815 1485 8984. Evenemanget kommer att hållas på engelska och är öppet för alla.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
BIM verktyg – Parametriskdesign och programmering
Kurs

BIM verktyg – Parametriskdesign och programmering

YH-utbildningen BIM-verktyg: Parametrisk design och programmering passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Datum::
BIM verktyg – Punktmolnsmodellering och VR
Kurs

BIM verktyg – Punktmolnsmodellering och VR

YH-utbildningen BIM verktyg: punktmolnsmodellering och Virtual Reality passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Datum::
Studio B3 – Stockholm Design Week
Event

Studio B3 – Stockholm Design Week

Under Stockholm Design Week är du välkommen att besöka oss dagtid klockan 9–17, mån-fre, samt på våra kvällsevenemang. Mässmingel Tisdag...

Datum::7 februari kl.18-22 och 9 februari kl.17-21