Kjellander Sjöberg – Think Tank 021

Proximity: Nearness, scale & community.

Hur genereras upplevelsen av samhörighet i samhällsbyggandet? Kan en lokal tillhörighet och identitet ha en positiv inverkan på hur vi använder stadsrummet? Med avstamp i KS utställning ’Grupperingar’, belyser Think Tank 021 ämnet Proximitet genom närhet, skala och community. Är upplevelsen av ”vi” -känsla baserad på geografisk närhet eller uppfattad kulturell och värderingsmässig gemenskap?

Proximitet är upplevelsen av att känna närhet. Proximitet ger möjlighet att skapa relationer, utbyta kunskap, och samnyttja resurser. Det ger en känsla av gemenskap och tillhörighet, och hjälper oss mot en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar framtid.

Tillsammans med en erfaren och kunnig panel, bestående av Finn Williams, stadsarkitekt för Malmö stad, samt svenska och brittiska arkitektkontor Mae Architects, MARELD, IF_DO, Mole Architects, We Made That och Fisher Cheng kommer vi diskutera proximitet utifrån skalorna, stadsdel, stadspark, grannskap, institution, kvarter, arbetsplats och bostad, med perspektiv från Sverige och England.

Panelgäster:

  • Finn Williams (UK+SWE)
  • IF_DO (UK)
  • Fisher Cheng (UK)
  • Mae Architects (UK)
  • MARELD (SWE)
  • Mole Architects (UK)
  • We Made That (UK)

Digitalt, Zoom Webinar ID: 815 1485 8984. Evenemanget kommer att hållas på engelska och är öppet för alla.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
IFLA World Congress 2023
Event

IFLA World Congress 2023

Den 28–30 september 2023 är Sveriges Arkitekter med och arrangerar världens i särklass största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur...

Datum::
Emergent Interaction
Sveriges Arkitekter Skåne

Emergent Interaction

IFLA – International Federation of Landscape Architects världskongress livesänds med lokalt program.

Datum::