Kjellander Sjöberg – Think Tank 021

Proximity: Nearness, scale & community.

Hur genereras upplevelsen av samhörighet i samhällsbyggandet? Kan en lokal tillhörighet och identitet ha en positiv inverkan på hur vi använder stadsrummet? Med avstamp i KS utställning ’Grupperingar’, belyser Think Tank 021 ämnet Proximitet genom närhet, skala och community. Är upplevelsen av ”vi” -känsla baserad på geografisk närhet eller uppfattad kulturell och värderingsmässig gemenskap?

Proximitet är upplevelsen av att känna närhet. Proximitet ger möjlighet att skapa relationer, utbyta kunskap, och samnyttja resurser. Det ger en känsla av gemenskap och tillhörighet, och hjälper oss mot en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar framtid.

Tillsammans med en erfaren och kunnig panel, bestående av Finn Williams, stadsarkitekt för Malmö stad, samt svenska och brittiska arkitektkontor Mae Architects, MARELD, IF_DO, Mole Architects, We Made That och Fisher Cheng kommer vi diskutera proximitet utifrån skalorna, stadsdel, stadspark, grannskap, institution, kvarter, arbetsplats och bostad, med perspektiv från Sverige och England.

Panelgäster:

  • Finn Williams (UK+SWE)
  • IF_DO (UK)
  • Fisher Cheng (UK)
  • Mae Architects (UK)
  • MARELD (SWE)
  • Mole Architects (UK)
  • We Made That (UK)

Digitalt, Zoom Webinar ID: 815 1485 8984. Evenemanget kommer att hållas på engelska och är öppet för alla.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Chalmers Arkitektur Examensutställning 2023
Visning

Chalmers Arkitektur Examensutställning 2023

Chalmers Arkitektur bjuder in till sin stora årliga examensutställning där 100+ nyexaminerade arkitekter ställer ut sina arbeten.

Datum::
Kreativitet och återbruk
Sveriges Arkitekter Örebro

Kreativitet och återbruk

Sveriges arkitekter Örebro bjuder in till lunch med föreläsning av konstnär Niklas Fännick och Staffan Virke och Peter Ullstad från arkitektkontoret Codesign.

Datum::