IFLA World Congress 2023

Den 28–30 september 2023 är Sveriges Arkitekter med och arrangerar världens i särklass största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur och stadsplanering: IFLA World Congress, i Stockholm, Nairobi samt online.

Årets tema, Emergent Interaction, är en uppmaning till agerande.
För att möta en framtid där många livsmiljöer i allt högre grad präglas av klimatförändringar, med social ojämlikhet och förlust av biologisk mångfald som följd, vill vi stärka branschens samlade kompetens och potential att bidra i utformningen av fler och modigare lösningar.

Med IFLA World Congress på svensk mark för första gången på 70 år erbjuder Sveriges Arkitekter en sällsynt möjlighet och en unik plattform för gränsöverskridande samverkan. 

I Sverige är den fysiska plattformen Filadelfia Convention Centre i Stockholm. Du som är i Sverige kan digitalt följa flera event som pågår i Kenya och vice versa.

Vad är IFLA World Congress 2023?

IFLA är kort för International Federation of Landscape Architects, landskapsarkitekternas internationella forum, som håller en världskongress varje år. Denna är IFLA:s första bilaterala kongress och sker i Stockholm och Nairobi. Sveriges Arkitekter och AAK, the Architectural Association of Kenya, är värdar. Kongressen vänder sig till alla som jobbar med byggd miljö.

Vad händer där?

På kongressen framträder en mängd talare, som filmas och kan ses digitalt. Ett huvudsyfte är mötena mellan yrkesverksamma från olika områden och platser: Att skapa samarbeten över gränserna och på så sätt hitta lösningar på de mest angelägna globala frågorna. Forskare och praktiker deltar därför i parallella sessioner, utvalda av en internationell granskningsgrupp utifrån deras inskickade abstracts.

I Stockholm delar IFLA 2023 ut Sir Geoffrey Jellicoes pris, landskapsarkitekternas mest prestigefyllda internationella pris. Dessutom sker prisutdelningen av IFLA:s studenttävling och studenterna håller en workshop.
Vid sidan av programmet på Filadelfia Convention Centre sker studiebesök och utflykter, liksom förstås mingel och fest!

Målgrupper är arkitektkontor och närliggande professioner i Sverige, Kenya och övriga världen, liksom politiker och opinionsbildare.

Varför temat Emergent Interaction?

Vi har för många akuta problem att ta itu med för att fortsätta som vi har gjort hittills. IFLA 2023 sätter ljuset på klimatförändringarna, hotet mot biologisk mångfald och bristen på jämlikhet – och hur vi kan vrida utvecklingen åt rätt håll.

Genom att mötas över gränserna kan angelägna samhällsfrågor få nya svar. Kenya och Sverige är två olika geografiska zoner, men effekterna av klimatets förändringar har inga gränser.

IFLA 2023:s syfte är spirande samarbeten mellan människor med olika kunskaper och bakgrund. Genom samarbete med alla som jobbar med den byggda miljön når vi överenskomna miljömål, som vilar på en grund av social hållbarhet. Vi ser att morgondagen tillhör det kreativa samarbetet, inte det ensamma geniet. Kongressen ska göra det tydligt för besökaren hur hen, genom samarbete med andra, kan bidra till klimatomställningen.

Genom att mötas över gränserna kan angelägna samhällsfrågor få nya svar. Kenya och Sverige är två olika geografiska zoner, men effekterna av klimatets förändringar har inga gränser. Vi genomför den första bilaterala kongressen i Stockholm och Nairobi för att visa hur frågor som katastrofväder, torka och luftföroreningar berör invånarna över hela jorden, fast på olika sätt på grund av var man lever.

Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle ska ske på basis av jämlikhet. I stads- och landskapsplanering ska alla inkluderas – social och ekologisk hållbarhet går hand i hand. Hur dialoger utvecklas för att öka medborgarengagemang, vikten av offentliga platser av sociala och miljömässiga skäl samt hur de designas är angelägna frågor för IFLA 2023.

Landskapsarkitekter agerar lokalt och tänker globalt. De kan och vill bidra till omställningen till ett socialt hållbart och klimatsmart samhälle, rikt på biologisk mångfald. Lokala förutsättningar fäster i kulturmiljö. Landskapet är bärare av dimensionen tid. Historia och kultur hjälper landskapsarkitekterna att designa platser som anpassas till vår tid. Med fingrarna i jorden och huvudet i de globala samhällsfrågorna skapar kåren landskapsarkitektur som är platsspecifik, resilient och jobbar med naturen, inte mot den.

Följ uppdateringar @ifla2023 via sociala medier:

Student – vill du vara volontär?

Intresseanmälan – volontär under IFLA

Som volontär kommer du att tilldelas uppgifter som att vara värd och svara på besökarnas frågor med mera. Du kan också få hjälpa till med teknik under break-out sessions om du känner dig bekväm med det. Det kan handla om att få upp presentation på skärm, hjälpa talaren med ljud och så vidare.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Julmingla med din lokalförening
Sveriges Arkitekter Västmanland

Julmingla med din lokalförening

Välkommen till Återbygget för att mingla in julen! Vi bjuder också på föreläsning och avslöjar de nominerade till Arkitekturpris i Västmanland 2024.

Datum::
Glöggmingel
Sveriges Arkitekter Örebro

Glöggmingel

Välkommen på glöggmingel samt pepparkakshusbygge.

Datum::
En-patientrummet – en bra idé eller en dyr idé?
Webbutbildning

En-patientrummet – en bra idé eller en dyr idé?

En diskussion om en-patientrummet som en av flera möjliga lösningar, som en del av en debatt och diskussion om hur det fungerar och dess relevans i relation till dagens utmaningar för vården.

Datum::