Framtiden är redan byggd

Stockholms Arkitektförening bjuder in till föreläsning på Konstakademin med fokus på att bevara efterkrigstidens arkitektur.

Postmasterkursen inom Byggnadskonst på Kungliga Konsthögskolan 2022/23 presenterar sina studiearbeten som fokuserar på det redan byggda.

Projekten som presenteras utmanar dagens förhärskande synsätt inom byggsektorn, som ofta präglas av höga exploateringskrav och snabba förändringar i våra livsmiljöer.

Istället utforskas restaureringskonstens metoder som ett möjligt verktyg för att bevara och förnya befintliga byggnader och miljöer med hänsyn till kulturella värden, arkitektoniska kvaliteter och lokala resurser.

För att det är för lätt att riva!

Välkommen den 5 oktober, från17.30, mingel med dryck. Föreläsningen börjar kl.18.00. Ingen föranmälan krävs och eventet är kostnadsfritt.

Arrangör: Stockholms Arkitektförening genom Ulrika Nero och Malin Heyman.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Det sen industriella arvet och återbrukets estetik
Sveriges Arkitekter Skåne

Det sen industriella arvet och återbrukets estetik

Sveriges Arkitekter Skåne hälsar medlemmar välkomna till Varvsstaden. Kvällen är en del av höstens program "Radikala samarbeten".

Datum::
Kött, blod och luckor i bostadspolitiken
Stockholms Arkitektförening

Kött, blod och luckor i bostadspolitiken

Kött, blod och luckor i bostadspolitiken – från praktiknära forskning till nya sätt att bo. Solmaz Beik från Kod Arkitekter berättar om en resa genom den praktiknära forskningen.

Datum::