Ett samtal om stadsbyggnad med Lars Marcus

Sveriges Arkitekter Örebro bjuder in att lyssna till ett samtal om stadsbyggnad utifrån boken Städernas stenar.

Författaren Lars Marcus berättar om bokens grundläggande begrepp. Därefter blir det ett reflekterande samtal kring kunskapsfältet stadsbyggnad idag tillsammans med Christopher Olsson, lektor i kulturgeografi vid Örebro Universitet och Marcus Lindberg, arkitekt på White Arkitekter.
Moderator: Gustav Fornwall, ordförande i Sveriges Arkitekter Örebro.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Mingel från klockan17:00 och samtalet startar klockan 17:30.

Anmäl dig

Anmäl dig till gustav.fornwall@icloud.com senast den 11 december så att vi vet att lokalen räcker till. Lättare mat och dryck finns att köpa i kulturbistron och får tas med in på föreläsningen.

Välkommen!

Om Lars Marcus

Arkitekt och professor i Stadsbyggnad och leder forskargruppen Spatial Morphology Group (SMoG). Hans forskning handlar om hur stadens rumsliga form, strukturerad genom arkitektur och stadsbyggnad, stödjer, ordnar och sätter gränser för människors vardag. I förlängningen skapar stadens form därmed förutsättningar för centrala samhällsprocesser som social integration, lokala marknader och ekosystemtjänster. Han är också grundare och partner i konsultfirman Spacescape som utför stadsrumsanalyser, designstöd och policyutveckling åt kommuner, fastighetsägare och arkitektkontor.

I Städernas stenar berättar Lars Marcus om hur vi skapar närhet i städer och hur det han kallar den andra formen – hur en plats läge bestäms av sambanden till resten av staden – är lika viktig som utformningen av platsen själv.

Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Ändå har den kanske viktigaste dimensionen varit dold för oss: hur städers byggda form bildar ett system av samband som sätter ramarna för var vi rör oss och möts, vilka beteenden och sociala band som förstärks. Vår urbana värld flätas samman genom byggda miljöers rum och deras arkitektur. Hur vi använder stadsbyggandets teknologi har därför en avgörande betydelse för det mesta i våra moderna samhällen.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Nomineringsevent Östergötlands arkitekturpris 2023
Sveriges Arkitekter Östergötland

Nomineringsevent Östergötlands arkitekturpris 2023

Sveriges Arkitekter Östergötland presenterar de projekt som är nominerade till Östergötlands Arkitekturpris 2023.

Datum::
Arkitektonisk verkshöjd i det brukarnära
Stockholms Arkitektförening

Arkitektonisk verkshöjd i det brukarnära

Stockholms Arkitektförening bjuder in till föreläsning med Marge Arkitekter som presenterar sin arbetsmetod och ställningstaganden kopplat till det brukarnära.

Datum::
Bygg bort krisen – Bygg bostäder
Event

Bygg bort krisen – Bygg bostäder

Vad säger politikerna om byggkrisen och bostadsbristen? Välkommen på bostadspolitisk debatt den 7 december!

Datum::