Dialogmöte om arkitekturpolicy i Halmstad kommun

Halmstads kommun ska ta fram en arkitekturpolicy som ska gälla i hela samhällsbyggnadsprocessen; planprogram, planbesked, detaljplan, markanvisningar och bygglov.

Arkitekturpolicyn omfattar både byggnader och utemiljöer, både vid utformningen av kommunens egna byggnader och miljöer, men också de krav kommunen ställer vid myndighetsutövning.

Vi vill därför träffa dig som arbetar som arkitekt, planeringsarkitekt eller landskapsarkitekt, privat eller offentligt. Vi är nyfikna på vad du tycker! Vad ser du för nytta med en arkitekturpolicy? Vilka farhågor ser du? Vilket stöd bör Halmstads arkitekturpolicy ge?

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
The City as a resource
Stockholms Arkitektförening

The City as a resource

Lecture by Birk Folke Daugaard, Cobe. Stockholms Arkitektförening.

Datum::
A-Prat Cirkularitet & återbruk
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

A-Prat Cirkularitet & återbruk

Sveriges Arkitekter Västra Götaland välkomnar medlemmar till Folk för nästa A-Prat.

Datum::