Buster Delins sommarhus och Bergaliv landskapshotell

Sveriges Arkitekter Gävle-Dala arrangerar studiebesök till Buster Delins sommarhus i Lundnäs och Bergaliv landskapshotell söndagen den 21:a augusti.

Buster Delins sommarhus i Lundnäs fick hedersomnämnande av SAGDAs arkitekturpris 2019. Utdrag ur juryns motivering löd:

“Byggnaden smälter in i naturen och den omgivande kulturhistoriska miljön och tycks växa ihop med sin plats, genom terrasseringar, trappor, murar och grönska. De yttre och inre rummen har skickligt fogats ihop i nära förbindelse med varandra och ger upphov till rika och varierande utblickar, färger och ljus.”

Bergaliv landskapshotell erbjuder unika och naturnära vistelserum med Åsberget och Ljusnan som grannar. Vi gör ett besök och upplever arkitekturen på platsen.

Preliminärt program:

Ungefärliga tider.

  • Gemensam transport till Hälsingland troligen med buss.
  • 11:00-12:00 Vi besöker sommarhuset i Lundnäs utanför Arbrå med guidning av arkitekt Buster Delin.
  • 12.30-14:00 Gemensam lunch på Orbaden Spa och Resort.
  • 14:00-15:00 Visning av landskapshotellet i Bergaliv.
  • Gemensam transport hem från Hälsingland.

Välkommen med intresseanmälan genom att mejla namn och telefonnummer samt ort för upphämtning/avlämning till sagda@arkitekt.se senast den 3:e augusti!

Hjärtliga hälsningar

SAGDA:s styrelse