Barnkonventionen i samhällsplaneringen – nästa steg

Välkommen på Sveriges arkitekter ARKiS- nätverksträff den 21 oktober.

Barnkonventionen har varit lag i Sverige sedan januari 2020. ARKiS nätverksträff i år fokuserar på hur barnkonventionen kan vara ett reellt stöd för arkitekter och andra som arbetar för en barnvänlig stadsplanering. På träffen får vi veta mer om myndigheters uppdrag gällande barnkonventionen och samhällsplanering. Vi lyfter även fram lärande exempel; från översiktlig planering till konkreta genomförandeprojekt som kopplar till barnkonventionens artiklar.
Har barnkonventionen varit ett stöd? Vilka svårigheter har vi stött på? Vad har vi lärt oss?

Vi vill bjuda in till kollegiala samtal för att lära av varandra och komma vidare i vårt arbete för en mer barnvänlig stadsplanering.

Program

12:30 Dörrarna öppnas och filmvisning över projektet, Lek för demokrati – hur en kommun kan bygga vidare på barns engagemang.

13:00 – Introduktion till dagen.

13:10-13:30 Länsstyrelsens uppdrag i barnets rättigheter / Sophie Gestranius, Nationell samordnare i barnrätt, Länsstyrelserna. Samordning, utveckling och stöd till kommuner och landsting.

13:30-13:50 Politik för gestaltad livsmiljö med ett barn- och ungdomsperspektiv /Angelica Åkerman, Arkitekt och samhällsplanerare. Hur vi planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön har stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer. Boverkets vägledning om hur barns rättigheter kan tillgodoses i samhällsutvecklingen.

13:50-14:00 – paus

14:00-14:30 Ett socialt hållbart Umeå, med välbefinnande och tillit i fokus – exempel på arbete med integrerade perspektiv / Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun.

14:30-15:00 Hur kan vi arbeta med ett barnrättsperspektiv tidigt i planprocessen? / Lisa Klingwall, strategisk samhällsplanerare och landskapsarkitekt, Landskapslaget. Går det att hitta dragkraft i de globala målen och FN:s konvention om barnets rättigheter. Om integrerad barnkonsekvensanalys för en fördjupad översiktsplan i Uppsala.

15:00-15:30 – fika

15:30-16:00 Lek för demokrati – hur en kommun kan bygga vidare på barns engagemang / Pernilla Theselius, stadsarkitekt Ängelholm och Lena Jungmark, nationell koordinator barns och ungas utemiljö, SLU Tankesmedjan Movium. Hur kan barns lek kopplas till konstnärliga processer, medvetenhet om demokratiska rättigheter och planering för ett nytt stadshus i Ängelholm? Hur kan barnens engagemang lyftas in den nu pågående programskrivningen för arkitekttävlingen?

16-16.30  Mörrum skola / Charlotte Kristensson, FOJAB, uppdragsansvarig arkitekt och Emina Kovacic stadsarkitekt i Karlshamn, förbundsordförande för Sveriges Arkitekters styrelse. Det viktigaste i visionen var att bygga en skola för barn, att värna om den lilla skalan och skapa en variation av platser för olika barns olika behov. Barnen har varit delaktiga i processen på olika sätt, bland annat med utformningen av sin drömskolgård.

16:30-16:35 – paus

16:35 – 17:00 Panelsamtal med några av dagens föredragshållare om knäckfrågor för barnperspektiv i planering och gestaltning. Vi fokuserar på att dela kunskap om framgångsfaktorer och möjligheter!

17:00- 18.00Mingel med dryck och snacks

ARKiS nätverksträff arrangeras av Arkitektur- och barnrådet inom Sveriges arkitekter.
Läs mer om Arkitektur- och barnrådet

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Panelsamtal om AI – digitala verktyg
Event

Panelsamtal om AI – digitala verktyg

Sveriges Arkitekter Studenterna bjuder in till Panelsamtal om AI i digitala verktyg. Ställ dina frågor till experter.

Datum::
Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod
Webbutbildning

Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod

Med utgångspunkt i några av de senaste rapporterna som Centrum för vårdens arkitektur publicerat ger detta webbinarium en introduktion till kunskapsutveckling för vårdbyggande.

Datum::
Stadsarkitekt x 3
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Stadsarkitekt x 3

Tre städer och tre olika roller och mandat. ”Vem skapar stadens rum? Hur ser samspelet ut mellan olika aktörer?”Sveriges Arkitekter...

Datum::