Årsmöte Sveriges Arkitekter Örebro

Kallelse till årsmöte i Sveriges Arkitekters lokalförening i Örebro.

Plats: Structor, Ribbingsgatan 11, Örebro
Tid: 17:00

Lokalföreningen bjuder på en matig smörgås.

Dagordning

1. Mötets öppnande

1.1. Fastställande av röstlängd (medlemslista)

1.2. Val av ordförande för mötet

1.3. Val av sekreterare för mötet

1.4. Val av rösträknare

1.5. Val av protokolljusterare

1.6. Fastställande av mötesordning

2. Årsredovisning

2.1. Resultaträkning 2023

2.2. Revisionsberättelse 2023

2.3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

3. Verksamheten under 2023

3.1. Verksamhetsberättelse 2023

3.2 Rapport från extrastämman

4. Inkomst- och utgiftsstat samt avgifter

4.1. Fastställande av lokal årsavgift för Sveriges Arkitekter Örebro.

5. Val

5.1. Val av ordförande 2024-2025

5.2. Val av sekreterare 2024-2025

5.3. Val av kassör 2024-2025

5.4. Val av övriga ledamöter 2024-2025

5.5. Val av revisor

5.6. Val av valberedning.

6. Motioner

6.1. Behandling av inkomna motioner (Motioner skickas till orebro@arkitekt.se senast 26 februari 2024).

7. Övriga frågor

7.1. Styrelsens förslag till ändring av stadgar

8. Mötets avslutande

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Temakväll: Vinterstaden
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Temakväll: Vinterstaden

Välkomna på Sveriges arkitekter Västra Götalands första temakväll med tema ”Vinterstaden”. Kvällen kommer beröra både stadsplanering, landskapsrum och byggnadsarkitekturen i en arktisk kontext.

Datum::
Årsmöte SAVG
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Årsmöte SAVG

Kallelse och dagordning till Årsmöte för Sveriges Arkitekter Västra Götaland – till dig som är medlem i Sveriges Arkitekter.

Datum::
Träffa de nominerade – Planpriset
Event

Träffa de nominerade – Planpriset

Den 9 april delar vi ut priser till Sveriges bästa arkitektur 2023. I år får du möjligheten att träffa de nominerade, som själva får berätta om arbetet bakom sitt nominerade projekt.

Datum::