Årsmöte SAVG

Kallelse och dagordning till Årsmöte för Sveriges Arkitekter Västra Götaland – till dig som är medlem i Sveriges Arkitekter.

Välkommen på årsmöte i SAVG, Sveriges Arkitekter Västra Götaland!
Tid: 2024-03-05 kl. 17:30
Plats: FOLK, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

Om du vill skriva en motion ska den vara styrelsen till handa senast två veckor innan årsmötet dvs 19 februari. Motioner ska innehålla rubrik, förklaring vad en vill åstadkomma med motionen, yrkande om vilket beslut årsmötet ska ta och vara undertecknad av medlem i SAVG.
Motioner skickas till föreningens e-postadress.

Om du är intresserad av att ingå i styrelsen eller på annat sätt bidra till vår verksamhet kan du kontakta valberedningen genom Josefine.Wikholm@semren-mansson.se eller vår ordförande malin.michaelson@stadsbyggnad.goteborg.se

I anslutning till årsmötet kommer vi att bjuda på en spännande programpunkt, då inte allt är klart med den i skrivande stund återkommer vi i senare utskick om det.

Dagordning:

1. Öppnande av mötet

2. Fråga om kallelsen är utsänd i behörig tid

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av mötesfunktioner
a. Val av mötesordförande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av justerare/rösträknare

5. Godkännande av dagordning

6. Årsberättelser
a. Godkännande av verksamhetsberättelse
b. Godkännande av förvaltningsberättelse
c. Godkännande av revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för föregående räkenskapsårs styrelse 2022–2023

8. Val av
a. Ledamöter i SAVG:s styrelse
b. Revisorer samt suppleant
c. Ledamot i Wernstedtska stiftelsens prisfond (Wernstedtsskissen)
d. Ledamot i Wernstedtska stipendiestiftelsens rådgivande nämnd (resestipendiet)

9. Val av valberedning 2024

10. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift

11. Behandling av inkomna motioner

12. Mötet avslutas

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Studiebesök och AW i Ulleråker
Sveriges Arkitekter Uppsala

Studiebesök och AW i Ulleråker

Sveriges Arkitekter Uppsala välkomnar medlemmar på sommarträff i Ulleråker.

Datum::
Nycklar till framtiden – för nyexade (digitalt)
Event

Nycklar till framtiden – för nyexade (digitalt)

Välkommen till en träff för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter och snart tar eller precis har tagit examen, kandidat eller master.

Datum::
A-VISIT med picknick
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

A-VISIT med picknick

Som ett sista hurra innan semestertider bjuder Sveriges Arkitekter Västra Götaland in till A-visit i Jubileumsparken och Frihamnsbadet.

Datum::