Årsmöte SAVG

Kallelse och dagordning till Årsmöte för Sveriges Arkitekter Västra Götaland – till dig som är medlem i Sveriges Arkitekter.

Välkommen på årsmöte i SAVG, Sveriges Arkitekter Västra Götaland!
Tid: 2024-03-05 kl. 17:30
Plats: FOLK, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

Om du vill skriva en motion ska den vara styrelsen till handa senast två veckor innan årsmötet dvs 19 februari. Motioner ska innehålla rubrik, förklaring vad en vill åstadkomma med motionen, yrkande om vilket beslut årsmötet ska ta och vara undertecknad av medlem i SAVG.
Motioner skickas till föreningens e-postadress.

Om du är intresserad av att ingå i styrelsen eller på annat sätt bidra till vår verksamhet kan du kontakta valberedningen genom Josefine.Wikholm@semren-mansson.se eller vår ordförande malin.michaelson@stadsbyggnad.goteborg.se

I anslutning till årsmötet kommer vi att bjuda på en spännande programpunkt, då inte allt är klart med den i skrivande stund återkommer vi i senare utskick om det.

Dagordning:

1. Öppnande av mötet

2. Fråga om kallelsen är utsänd i behörig tid

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av mötesfunktioner
a. Val av mötesordförande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av justerare/rösträknare

5. Godkännande av dagordning

6. Årsberättelser
a. Godkännande av verksamhetsberättelse
b. Godkännande av förvaltningsberättelse
c. Godkännande av revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för föregående räkenskapsårs styrelse 2022–2023

8. Val av
a. Ledamöter i SAVG:s styrelse
b. Revisorer samt suppleant
c. Ledamot i Wernstedtska stiftelsens prisfond (Wernstedtsskissen)
d. Ledamot i Wernstedtska stipendiestiftelsens rådgivande nämnd (resestipendiet)

9. Val av valberedning 2024

10. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift

11. Behandling av inkomna motioner

12. Mötet avslutas

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Temakväll: Vinterstaden
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Temakväll: Vinterstaden

Välkomna på Sveriges arkitekter Västra Götalands första temakväll med tema ”Vinterstaden”. Kvällen kommer beröra både stadsplanering, landskapsrum och byggnadsarkitekturen i en arktisk kontext.

Datum::
Träffa de nominerade – Planpriset
Event

Träffa de nominerade – Planpriset

Den 9 april delar vi ut priser till Sveriges bästa arkitektur 2023. I år får du möjligheten att träffa de nominerade, som själva får berätta om arbetet bakom sitt nominerade projekt.

Datum::
Lund Architecture Symposium – Material Explorations
Event

Lund Architecture Symposium – Material Explorations

As the green transition requires a radical approach to the re/distribution of resources, the 2024 edition of Lund Architecture Symposium (LAS24) invites a cohort of progressive architectural practices to explore contemporary tendencies in space and materiality.

Datum::