Årsmöte Blekinge-Kalmar

Nu är det dags få igång verksamheten i Sveriges Arkitekter Blekinge-Kalmar igen. Det händer mycket i vår region just nu som berör arkitektur och stadsbyggnad som är intressant att diskutera. Pandemin gjorde att vi kom av oss lite men nu är det dags att sätta igång igen.

Onsdag den 31 maj kl. 18:00 bjuder vi in till årsmöte för 2023.
 
Vi tänker ha mötet på Teams för att så många som möjligt kan vara med, eftersom lokalföreningens medlemmar finns utspridda på en ganska stor yta.
Ta chansen och var med för att påverka din lokalförenings aktiviteter under den kommande perioden genom att engagera dig. Det finns mycket att kul att göra och Sveriges Arkitekters kansli finns för att stötta i alla dess former, med bland annat formalia gällande möten/ekonomi m.m., kommunikation, event och mycket annat.
 
Mötets syfte är att behandla punkterna nedan. Skicka in dina motioner senast två veckor innan mötet till jonathan.fkar@gmail.com
 
Sveriges Arkitekter Blekinge – Kalmar län DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 2023

 • Mötet öppnas
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av två rösträknare och protokollsjusterare
 • Godkännande av mötets utlysning
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet för 2023
 • Val till lokalföreningens styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Motioner till årsmötet
 • Verksamhet 2023
 • Medlemsavgift 2023
 • Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
 • Mötet avslutas

Anmäl dig genom att skicka ett mail till lena.engelbrekt@arkitekt.se så återkommer vi med en Teams-länk/kallelse till mötet.

Varmt välkommen önskar styrelsen i Blekinge-Kalmar

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Att försätta människor i stämning
Stockholms Arkitektförening

Att försätta människor i stämning

Stockholms Arkitektförening hälsar medlemmar välkomna till Konstakademien för en kväll tillsammans med Joyn Studio.

Datum::
Webbinarium om kvalitéer i vårdmiljö
Webbutbildning

Webbinarium om kvalitéer i vårdmiljö

Bli bättre på att mäta och utvärdera fysiska kvalitéer i regional och kommunal vårdmiljö

Datum::
Temakväll: Vinterstaden
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Temakväll: Vinterstaden

Välkomna på Sveriges arkitekter Västra Götalands första temakväll med tema ”Vinterstaden”. Kvällen kommer beröra både stadsplanering, landskapsrum och byggnadsarkitekturen i en arktisk kontext.

Datum::