Arkus utlysning om hållbar gestaltning och arkitektonisk kvalitet

Arkus genomför en digital informationsträff om Arkus utlysning. Vi berättar om utlysning och svarar på era frågor. Anmäl dig här!

Arkus utlysning om hållbar gestaltning och arkitektonisk kvalitet
Arkus utlyser medel för praktiknära arkitekturforskning kring gestaltning av den byggda miljön. Utgångspunkten är hur Gestaltad livsmiljö kan komma till uttryck genom arkitekturens praktik i fråga om hållbar gestaltning och hur arkitektonisk kvalitet kan få en mer framskjuten plats i samhällsbyggandet. Se vidare: Om gestaltad livsmiljö – Boverket

En annan utgångspunkt är det europeiska initiativet European Bauhaus, som fokuserar på ett grönt och hållbart Europa med fokus på stadsutveckling och arkitektur. European Bauhaus lyfter också fram estetiska och kulturella värden. Se vidare: New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together. (europa.eu)

Utlysningen omfattar praktiknära kunskapsutveckling där arkitektens gestaltande uppdrag och yrkesroll synliggörs i relation till aktuella samhällsutmaningar. Klimatomställningen, hotet mot biologisk mångfald, ny teknik och digitalisering, frågor om jämlikhet och hälsa är några av de aspekter som påverkar inte bara arkitektens uppdrag och position i processen, här är också gestaltningsuppgiften och det byggda resultatet i behov av utforskande.

Utlysningen riktas mot samverkande grupper av praktiker och forskare inom samhällsplanering, stadsbyggnad, arkitektur, inrednings- och landskapsarkitektur samt därtill relevanta kunskapsområden.

Tre inriktningar för kunskapsbyggande

1. Arkitektens roll

Hur ser förutsättningarna för arkitektur ut på väg mot en framtida, cirkulär ekonomi? Påverkan på gestaltningen- i relation till det redan byggda och det som ska byggas- vid exempelvis återbruk av material, krav på demonterbarhet, lokal energiproduktion, stärkt biodiversitet för att nämna några aktuella frågor med betydande konsekvenser för utformningen av hus och miljöer.

2. Arkitekten i processen

Vilka möjligheter har arkitekten för delaktighet och inflytande i en alltmer digitaliserad planerings- och byggprocess med behov av metodikutveckling, upphandlingar som ger utrymme för innovation, förändringar i regelverk, gränssnitt och ansvar för samhällsbyggandets olika aktörer.

3. Arkitekturen i samhället

Hur ser arkitektens yrkesroll ut i en transformativ tid med möjligheter att förflytta sin position, vilka förutsättningar har arkitekten att bidra positivt till klimatomställningen och andra aktuella samhällsutmaningar?

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
BIM verktyg – Parametriskdesign och programmering
Kurs

BIM verktyg – Parametriskdesign och programmering

YH-utbildningen BIM-verktyg: Parametrisk design och programmering passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Datum::
BIM verktyg – Punktmolnsmodellering och VR
Kurs

BIM verktyg – Punktmolnsmodellering och VR

YH-utbildningen BIM verktyg: punktmolnsmodellering och Virtual Reality passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Datum::
Nyfiken på Iggy och Tolv hus i Malmö?
Visning

Nyfiken på Iggy och Tolv hus i Malmö?

Seniorarkitekterna inbjuder till visning onsdagen den 29 mars. Arkitekten och byggherren Cord Siegel guidar i det omtalade och prisade hyreshuset Iggy beläget i Sorgenfri, Malmö.

Datum::