Arkus utlysning om hållbar gestaltning och arkitektonisk kvalitet

Arkus genomför en digital informationsträff om Arkus utlysning. Vi berättar om utlysning och svarar på era frågor. Anmäl dig här!

Arkus utlysning om hållbar gestaltning och arkitektonisk kvalitet
Arkus utlyser medel för praktiknära arkitekturforskning kring gestaltning av den byggda miljön. Utgångspunkten är hur Gestaltad livsmiljö kan komma till uttryck genom arkitekturens praktik i fråga om hållbar gestaltning och hur arkitektonisk kvalitet kan få en mer framskjuten plats i samhällsbyggandet. Se vidare: Om gestaltad livsmiljö – Boverket

En annan utgångspunkt är det europeiska initiativet European Bauhaus, som fokuserar på ett grönt och hållbart Europa med fokus på stadsutveckling och arkitektur. European Bauhaus lyfter också fram estetiska och kulturella värden. Se vidare: New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together. (europa.eu)

Utlysningen omfattar praktiknära kunskapsutveckling där arkitektens gestaltande uppdrag och yrkesroll synliggörs i relation till aktuella samhällsutmaningar. Klimatomställningen, hotet mot biologisk mångfald, ny teknik och digitalisering, frågor om jämlikhet och hälsa är några av de aspekter som påverkar inte bara arkitektens uppdrag och position i processen, här är också gestaltningsuppgiften och det byggda resultatet i behov av utforskande.

Utlysningen riktas mot samverkande grupper av praktiker och forskare inom samhällsplanering, stadsbyggnad, arkitektur, inrednings- och landskapsarkitektur samt därtill relevanta kunskapsområden.

Tre inriktningar för kunskapsbyggande

1. Arkitektens roll

Hur ser förutsättningarna för arkitektur ut på väg mot en framtida, cirkulär ekonomi? Påverkan på gestaltningen- i relation till det redan byggda och det som ska byggas- vid exempelvis återbruk av material, krav på demonterbarhet, lokal energiproduktion, stärkt biodiversitet för att nämna några aktuella frågor med betydande konsekvenser för utformningen av hus och miljöer.

2. Arkitekten i processen

Vilka möjligheter har arkitekten för delaktighet och inflytande i en alltmer digitaliserad planerings- och byggprocess med behov av metodikutveckling, upphandlingar som ger utrymme för innovation, förändringar i regelverk, gränssnitt och ansvar för samhällsbyggandets olika aktörer.

3. Arkitekturen i samhället

Hur ser arkitektens yrkesroll ut i en transformativ tid med möjligheter att förflytta sin position, vilka förutsättningar har arkitekten att bidra positivt till klimatomställningen och andra aktuella samhällsutmaningar?

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Tävling – Klimatgalleriet
Event

Tävling – Klimatgalleriet

Nu startar årets klimattävling inom arkitektur.

Datum::
Föredrag om massivträ
Seminarium

Föredrag om massivträ

Att bygga och inreda med massivträ är det som gäller nu och i framtiden. Frågorna är dock många när det gäller massivträ som material för interiöra och exteriöra projekt.

Datum::
Landscape Architecture –recognition of the profession across Europe and Common Training Framework for Landscape Architecture
Seminarium

Landscape Architecture –recognition of the profession across Europe and Common Training Framework for Landscape Architecture

Representatives from countries where the profession is recognised will speak about their experience and give helpful advice to National Associations still in process of recognising the profession. The online workshop will also include round table discussion where National Associations will be able to ask questions.

Datum::