Arkus nätverksträff och informationsträff

Varmt välkommen till Arkus digitala nätverksträff med fokus på Arkus utlysning om hållbar gestaltning och arkitektonisk kvalitet!

Arkus, stiftelsen och föreningen för praktiknära forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad, annonserar en ny utlysning om hållbar gestaltning och arkitektonisk kvalitet. Utlysningen är kopplad till politikområdet gestaltad livmiljö och hur arkitektonisk kvalitet kan få en mer framskjuten plats i det hållbara samhällsbyggandet.

Utlysningen är riktad till grupper av praktiker och forskare inom samhällsplanering, stadsbyggnad, arkitektur, inrednings- samt landskapsarkitektur och har tre inriktningar: arkitektens roll, arkitekten i processen och arkitekturen i samhället. Varje beviljad ansökan kan få stöd upp till 200 000 kronor. Läs mer och skicka din ansökan här!

Vi bjuder in till samtal om arkitektens roll, arkitekten i processen och arkitekturen i samhället

  • Annica Carlsson, Arkus stiftelse styrelseledamot
  • Emina Kovacic, Ordförande i Sveriges Arkitekter
  • Olof Philipson, Ordförande i Arkus stiftelsen och föreningen

Under denna nätverksträff kommer att finnas möjlighet till att ställa frågor om Arkus utlysning!

Digitalt via länk (skickas vid anmälan)

Program

  • 16:00 Arkus välkomnar och berättar om utlysningen
  • 16:15 Samtal
  • 16:40 Frågor från chatten om Arkus utlysning om hållbar gestaltning och arkitektonisk kvalitet

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Fixfabriken – en stadsväv med mervärden?
Event

Fixfabriken – en stadsväv med mervärden?

Den 4:e oktober är det dags för en ny stadsvandring med Föreningen för samhällsplanering, denna gång i Fixfabriken! Vi kan...

Datum::
Framtiden är redan byggd
Stockholms Arkitektförening

Framtiden är redan byggd

Stockholms Arkitektförening bjuder in till föreläsning på Konstakademin med fokus på att bevara efterkrigstidens arkitektur.

Datum::
Lunds nya stadsdel – Brunnshög
Visning

Lunds nya stadsdel – Brunnshög

Seniorarkitekterna i Skåne bjuder in till studiebesök och möte i Lund.

Datum::