Arkitekturprogram för Västerås

Ett förslag till arkitekturprogram för Västerås är utsänt på remiss till sista september. Välkommen till diskussion kring förslaget!

I programmet beskrivs bland annat hur Västerås stad ska
bevara och utveckla arkitekturen och goda livsmiljöer i Västerås.
Vi får höra arkitekt Nora Kvassman, projektledare för arkitekturprogrammet, presentera förslaget. Tillfälle till diskussion och att framföra synpunkter.

Du hittar förslaget till arkitekturprogram på www.vasteras.se/arkitektur

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Höstutflykt med lokalföreningarna
Södermanland & Västmanland

Höstutflykt med lokalföreningarna

Sveriges Arkitekter Södermanland välkomnar till höstutflykt i Eskilstuna tillsammans med Sveriges Arkitekter Västmanland.

Datum::