Arkitekturprogram för Västerås

Ett förslag till arkitekturprogram för Västerås är utsänt på remiss till sista september. Välkommen till diskussion kring förslaget!

I programmet beskrivs bland annat hur Västerås stad ska
bevara och utveckla arkitekturen och goda livsmiljöer i Västerås.
Vi får höra arkitekt Nora Kvassman, projektledare för arkitekturprogrammet, presentera förslaget. Tillfälle till diskussion och att framföra synpunkter.

Du hittar förslaget till arkitekturprogram på www.vasteras.se/arkitektur

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Ett samtal om stadsbyggnad med Lars Marcus
Sveriges Arkitekter Örebro

Ett samtal om stadsbyggnad med Lars Marcus

Sveriges Arkitekter Örebro bjuder in att lyssna till ett samtal om stadsbyggnad utifrån boken Städernas stenar.

Datum::