Arkitekturlunch – Madeleine Brandin

Möt frk. Husgafvel passionerad stadsarkitekt och hör henne balansera på slak lina mellan engagerade politiker, upprörda kommuninvånare och förväntningsfulla bygglovssökande. Den byggda miljön är ramen för våra liv, därför måste det vara vackert, säger stadsarkitekten.

Arkitekturlunchen arrangeras av Sveriges Arkitekter i Halland i samarbete med Falkenbergs Stadsarkitekt Malin Jarl.

Varje tillfälle fokuserar på ett särskilt tema som ger en inblick i aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom arkitekturens värld.

Dessutom är luncherna ett sätt att underlätta kunskapsdelning, stimulera till kreativa samtal och främja nätverksbyggande mellan yrkesverksamma inom byggsektorn, politiker, tjänstepersoner och allmänt arkitekturintresserade personer.

Genom detta initiativ strävar arrangörerna efter att främja samtal om hur gestaltad livsmiljö, arkitektur och stadsplanering formar vår värld.

Kunskapen är gratis men du betalar själv för din lunch.

Hjärtligt välkommen

Malin Jarl – Sveriges Arkitekter Halland

Madeleine Brandin är en svensk arkitekt och författare som 2023 publicerade en yrkesmemoar – “Frk. Husgafvel”, en genreöverskridande roman, illustrerad med teckningar. 

Brandin har arbetat som stadsbyggnadsdirektör och stadsarkitekt i Vellinge kommun, (1989–2007) och som planarkitekt och turistchef i Trelleborgs kommun, (1975–1988). Brandin har undervisat i stadsplanering på Lunds Tekniska Högskola, Blekinge Tekniska Högskola, Alnarp. Hon har fått utgivit 12 skönlitterära böcker, vilka samtliga är illustrerade. Hon har medverkat i åtskilliga antologier, senast “Om rätten till min egen död” 2022 och “Till stadens prydnad. Offentlig konst i Ystad” 2021.Hon skriver regelbundet krönikor i Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda sedan 2007. Brandin är medlem i Sveriges Författarförbund sedan 1997 och i Sveriges Arkitekter sedan 1974.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Panelsamtal om AI – digitala verktyg
Event

Panelsamtal om AI – digitala verktyg

Sveriges Arkitekter Studenterna bjuder in till Panelsamtal om AI i digitala verktyg. Ställ dina frågor till experter.

Datum::
Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod
Webbutbildning

Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod

Med utgångspunkt i några av de senaste rapporterna som Centrum för vårdens arkitektur publicerat ger detta webbinarium en introduktion till kunskapsutveckling för vårdbyggande.

Datum::
Stadsarkitekt x 3
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Stadsarkitekt x 3

Tre städer och tre olika roller och mandat. ”Vem skapar stadens rum? Hur ser samspelet ut mellan olika aktörer?”Sveriges Arkitekter...

Datum::